Skip to main

93 procent van de Europese medische organisaties heeft e-health-oplossingen geïmplementeerd, zoals monitoring op afstand via wearable devices en realtime communicatie met patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van Kaspersky onder 389 zorgorganisaties uit 36 landen, waaronder 99 zorgverleners uit Europa en 10 in Nederland, naar het gebruik van e-health-diensten.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat in Nederland alle ondervraagde zorginstellingen dergelijke e-health-oplossingen hebben geïmplementeerd. Van de Europese zorgverleners is 45 procent na de pandemie begonnen met het gebruik ervan, in Nederland ging het om 30 procent. Tegelijkertijd heeft 67 procent van de Europese respondenten gevallen meegemaakt waarbij patiënten e-health diensten weigerden vanwege zorgen over de security tegenover 30 procent in Nederland.

Technologische innovaties in de zorg

De wereldwijde gebeurtenissen in de gezondheidszorg in 2019-2020 hebben de perceptie van mensen over de sector veranderd. Medische organisaties hebben zich aangepast aan de nieuwe omstandigheden, en vandaag de dag is 56 procent van de zorginstellingen van plan om hun investeringen in e-health en virtuele zorgoplossingen te verhogen.

Volgens het onderzoek is 65 procent van de Europese respondenten en 80 procent van de Nederlandse respondenten van mening dat e-health diensten de komende vijf jaar de meeste waarde zullen toevoegen aan de gezondheidszorg. Bijna de helft van de Europese organisaties (41%) is het ermee eens dat de meeste van hun patiënten meer geïnteresseerd zijn in sessies op afstand dan in persoonlijke sessies vanwege het gemak.

De meest voorkomende dienst die door Europese organisaties wordt aangeboden is het op afstand monitoren van patiënten via wearable devices (47%). De tweede meest populaire dienst is synchrone e-health (44%), zoals realtime communicatie met patiënten, inclusief videogesprek of chat, gevolgd door non-wearable devices (33%), bijvoorbeeld apps.

Bezorgd over privacy

Toch heeft 67 procent van de Europese respondenten gevallen meegemaakt waarin patiënten een videogesprek met medisch personeel weigerden, waarbij 43 procent meldde dat mensen e-health diensten weigerden vanwege bezorgdheid over privacy of gegevens. Andere genoemde redenen waren onwil om op video te verschijnen (29%), het ontbreken van de juiste apparatuur (21%) en een algemeen gebrek aan vertrouwen in e-health (19%).

Niet alleen patiënten maken zich zorgen over hun privacy: 76 procent van de Europese zorgverleners geeft aan dat clinici in hun organisatie zich zorgen hebben gemaakt over de gegevensbescherming van patiënten bij sessies op afstand. Slechts 30 procent van de respondenten heeft er veel vertrouwen in dat hun organisatie over de nodige veiligheidsmaatregelen beschikt.

Daarbij komt dat 24 procent van de Europese zorgverleners te maken heeft gehad met gevallen waarin hun medewerkers persoonlijke gegevens van klanten hebben gecompromitteerd tijdens consulten op afstand. Daarnaast is 36 procent van de zorgverleners van mening dat hun clinici niet goed begrijpen hoe de gegevens van patiënten worden beschermd. Toch is 53 procent van hen van mening dat het belangrijk is dat de gezondheidszorgsector nog meer persoonsgegevens verzamelt om de sector verder te ontwikkelen. 70 procent van de Nederlandse organisaties is het daarmee eens.

Ook moet worden opgemerkt dat 36 procent van de Europese respondenten toegeeft dat sommige van hun clinici sessies op afstand uitvoeren met apps die niet specifiek zijn ontworpen voor telegezondheidszorg, zoals FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom en andere. 

"De zorgsector ontwikkelt zich om te voldoen aan de vraag naar toegankelijke hulp door actief connected devices te adopteren. Het onderzoek bevestigt dat e-health cybersecurity een prioriteit moet zijn voor aanbieders", aldus Tim de Groot, Territory Manager, Benelux en Nordics bij Kaspersky. "We raden zorgorganisaties aan om medewerkers een security awareness training te geven waarin ze meer leren over correct wachtwoordgebruik en e-mailbeveiliging. Daarnaast is het belangrijk om beveiligingsoplossingen te gebruiken om de complexe IT-infrastructuur van zorginstellingen te beveiligen en om een firewall te gebruiken die een barrière vormt tegen bedreigingen van buitenaf."

Het volledige rapport en details over de huidige stand van zaken in de e-health sector zijn hier  beschikbaar.

Nederlandse zorgorganisaties bieden e-healthdiensten aan, maar 30% van de patiënten maakt zich zorgen over privacy

Kaspersky Logo