Het dilemma van de levenscyclus van verbonden pro-ducten

Langere levenscycli van producten zijn duurzamer, kortere zijn eenvoudiger wat betreft onder-steuning. Welke moet u kiezen?