Coronavirus als lokmiddel

We vertellen hoe de situatie rond het coronavirus door phishers wordt benut om bedrijven aan te vallen en malware te installeren.