Een focus op meer transparantie en verantwoordingsplicht

Ons eerste transparantieverslag gaat in op verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, regeringen en internationale organisaties.