Veranderingen in de MSP-markt in een post-pandemische wereld

Twee onderzoeken over de ontwikkeling van de MSP- en MSSP-markt in de context van het inmiddels alomtegenwoordige werken op afstand.