Memes en tweets over informatiebeveiliging in 2021

We blikken terug op de interessantste gebeurtenissen in de informatiebeveiligingssector in 2021, in de vorm van memes en tweets.