Informatiebeveiligingsgids voor nieuwe werknemers

Om het aantal cyberincidenten tot een minimum te beperken, moet u een basisgids over informatiebeveiliging uitgeven en deze verplicht stellen bij het in dienst nemen van werknemers.