Wijzigingsgeschiedenis van het privacybeleid voor websites (het "beleid")

Terug naar de pagina met het privacybeleid voor websites

Juli 2018

 • Wij hebben de structuur en de inhoud van het beleid gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU:
  • We hebben informatie toegevoegd over de vertegenwoordiger van «Kaspersky Lab» in de Europese Unie;
  • We hebben de belangrijkste doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens op onze websites beschreven;
  • Voor elk van onze websites hebben wij een overzicht toegevoegd van de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens en van de bijbehorende bewaartermijnen;
  • We hebben een overzicht toegevoegd van de landen en regio's waar persoonsgegevens worden verwerkt;
  • We hebben extra informatie toegevoegd over het doorgeven van gegevens of het verlenen van toegang daartoe;
  • We hebben de rechtsgrondslagen beschreven voor de verwerking van persoonsgegevens door «Kaspersky Lab»;
  • We hebben informatie toegevoegd over de rechten van gebruikers en informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen;
 • We hebben het overzicht aangevuld van de soorten cookiebestanden die op onze websites worden gebruikt;
 • We hebben het overzicht bijgewerkt van de cookiebestanden en de widgets van sociale netwerken die op onze websites worden gebruikt;
 • We hebben uitvoeriger beschreven welke principes wij hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens.

December 2017

 • Voor uw gemak hebben we de verschillende privacybeleidsdocumenten van websites en de privacyverklaring samengevoegd tot één document.