Wijzigingsgeschiedenis van het privacybeleid voor websites (het "beleid")

Terug naar de pagina met het privacybeleid voor websites

April 2020

 • We hebben de contactgegevens voor vragen en opmerkingen over het privacybeleid bijgewerkt.

Maart 2020

 • We hebben de informatie over Kaspersky Business Hub bijgewerkt en in een aparte sectie ondergebracht.
 • We hebben de beschrijving van de service voor Kaspersky Endpoint Security Cloud, informatie over de opgeslagen gegevens en de opslagtijd bijgewerkt.
 • We hebben ook de beschrijving van de service voor Kaspersky Security Center Cloud Console, informatie over de opgeslagen gegevens en de opslagtijd bijgewerkt.

Januari 2020

 • De sectie Kaspersky Company Account is bijgewerkt met informatie over aanvullende e-mailadressen in het account.

Oktober 2019

 • Er is informatie toegevoegd over de verwerking en privacy van uw persoonlijke gegevens als u Kaspersky Security Center Cloud Console gebruikt.

Augustus 2019

 • We hebben de sectie Ondersteuning gewijzigd. Als u contact opneemt met Technische ondersteuning, kunnen we in sommige gevallen vragen om de laatste 4 cijfers van het bankrekeningnummer waarmee uw producten zijn betaald.
 • We hebben de sectie Kaspersky Lab VirusDesk bijgewerkt met informatie over bestandsoverdracht voor verdere analyse.
 • In de sectie Kaspersky Security for Office 365 section hebben we informatie toegevoegd over OneDrive-ondersteuning.

Januari 2019

 • In het gedeelte 'Gebruik van cookies of sociale-netwerkmodules' hebben we algemene informatie toegevoegd over cookies en hoe en met welk doel we cookies en webbakens op onze websites en in onze e-mails gebruiken.

Juli 2018

 • Wij hebben de structuur en de inhoud van het beleid gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU:
  • We hebben informatie toegevoegd over de vertegenwoordiger van Kaspersky Lab in de Europese Unie;
  • We hebben de belangrijkste doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens op onze websites beschreven;
  • Voor elk van onze websites hebben wij een overzicht toegevoegd van de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens en van de bijbehorende bewaartermijnen;
  • We hebben een overzicht toegevoegd van de landen en regio's waar persoonsgegevens worden verwerkt;
  • We hebben extra informatie toegevoegd over het doorgeven van gegevens of het verlenen van toegang daartoe;
  • We hebben de rechtsgrondslagen beschreven voor de verwerking van persoonsgegevens door Kaspersky Lab;
  • We hebben informatie toegevoegd over de rechten van gebruikers en informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen;
 • We hebben het overzicht aangevuld van de soorten cookiebestanden die op onze websites worden gebruikt;
 • We hebben het overzicht bijgewerkt van de cookiebestanden en de widgets van sociale netwerken die op onze websites worden gebruikt;
 • We hebben uitvoeriger beschreven welke principes wij hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens.

December 2017

 • Voor uw gemak hebben we de verschillende privacybeleidsdocumenten van websites en de privacyverklaring samengevoegd tot één document.