Trello-datalek

Wat er met Trello gebeurde was geen traditioneel datalek — dus wat was er aan de hand?