Overslaan naar hoofdinhoud

Kaspersky – Gebruiksvoorwaarden van scores en beoordelingen

Deze gebruiksvoorwaarden van scores en beoordelingen ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de service voor klantenscores en -beoordelingen (Customer Rating and Review service, "CRR-service") van Kaspersky Lab UK Limited, gevestigd te: New Bridge Street House, 30-34 New Bridge Street, Londen EC4V 6BJ, Verenigd Koninkrijk / postadres: 1st Floor, 2 Kingdom Street, Paddington, W2 6BD Engeland, Verenigd Koninkrijk ("Kaspersky Lab"). In geval van tegenstrijdigheid tussen het lokale Privacybeleid van Kaspersky Lab en deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang op de CRR-service.

Wanneer u content naar Kaspersky Lab verzendt, verklaart en garandeert u dat:

 • U de enige eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten ervan;
 • Alle content die u inzendt accuraat is;
 • U meerderjarig bent;
 • Het gebruik van de content die u inzendt geen inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en geen schade zal toebrengen aan personen of entiteiten, en dat de content of het materiaal niet lasterlijk is.


U verklaart en garandeert verder dat u geen content zult inzenden:

 • Waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • Die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • Die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • Die lasterlijk, obsceen, hatelijk, bevooroordeeld op basis van ras of geloof of aanstootgevend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • Waarvoor u van derden betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 • Die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • Die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.


U gaat ermee akkoord om Kaspersky Lab (en haar functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe serviceproviders, met inbegrip van maar niet beperkt tot Yotpo Ltd.) te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade ) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u inzendt, geeft u Kaspersky Lab een niet-exclusief, blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar, royaltyvrij en volledig in sublicentie te geven recht om deze content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, geheel te verwijderen, adapteren, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze te verkopen en/of distribueren en/of deze content in iedere vorm, ieder medium of iedere technologie overal ter wereld op te nemen.

Alle content die u inzendt kan naar eigen goeddunken van Kaspersky Lab worden gebruikt. Kaspersky Lab garandeert niet dat u via Kaspersky Lab de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of verwijderen. Content wordt gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. Kaspersky behoudt zich echter het recht voor om een inzending te verwijderen of te weigeren voor plaatsing. U erkent dat u, niet Kaspersky Lab, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt is onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting ten aanzien van Kaspersky Lab, haar agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en werknemers.

Onze partner Yotpo Ltd. past cookies toe binnen de CRR-service. Cookies zijn tekstbestanden die van een website worden verzonden naar uw browser. Door uw browservoorkeuren te analyseren, kunnen websites door middel van cookies u informatie aanbieden die is afgestemd op u. Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, kunt u uw browser instellen om cookies te blokkeren of een melding weer te geven wanneer de website een cookie probeert op te slaan. Houd er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet meer alle functies op onze website kunt gebruiken. U vindt meer informatie over Yotpo Ltd.'s cookies van derden op de volgende website: https://www.yotpo.com/privacy-policy/