Overslaan naar hoofdinhoud

Privacybeleid van Kaspersky voor websites en webservices

Laatst bijgewerkt: 26-5-2023.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Dit privacybeleid is van toepassing op AO Kaspersky Lab, gevestigd te bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moskou, 125212, Russische Federatie of de respectieve gelieerde onderneming(en), die rechtstreeks is/zijn vermeld in een toestemming die verwijst/verwijzen naar dit privacybeleid ("Kaspersky", "Bedrijf" of "wij"). Dit beleid is niet van toepassing op Kaspersky-websites die dit privacybeleid niet weergeven of daarnaar verwijzen of die hun eigen privacybeleid hebben. Verder is het beleid niet van toepassing op de services en producten van Kaspersky, tenzij deze naar dit privacybeleid verwijzen.

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking en de privacy van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze websites en webservices. Als bedrijf gespecialiseerd in beveiliging zijn de privacy en beveiliging van gegevens zeer belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy dan ook en doen er alles aan om deze te beschermen en om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en de privacypraktijken van Kaspersky, of als u wilt dat we de door u verstrekte informatie of voorkeuren wijzigen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via https://support.kaspersky.com/general/privacy. U kunt ook een brief of e-mail sturen naar: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Duitsland, dpo@kaspersky.com.

Je kunt ook contact opnemen met de Kaspersky-vertegenwoordiger van de EU/Zwitserland/het VK: Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Duitsland.

Als u een betrokkene bent die zich op het vasteland van China bevindt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Kaspersky China: dpo@kaspersky.com.

ALGEMENE INFORMATIE

Bij de procedure om de door u aangevraagde informatie van onze websites of webservices te halen, slaan onze servers bepaalde informatie op die nodig is voor de levering van diensten en/of voor statistische of beveiligingsdoeleinden. Deze gegevens worden in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm bewaard. Gepseudonimiseerd houdt in dat gegevens onder een pseudoniem worden verzameld, bijv. een willekeurige alfanumerieke string die intern wordt gegenereerd om elk gegevensrecord te identificeren. In dit verband wordt algemene informatie verwerkt, zoals uw domeinnaam of type browser. Op basis van deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over uw identiteit. Deze geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden onmiddellijk na de statistische evaluatie gewist.

Wij verwerken geen "speciale categorieën van persoonsgegevens" over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens om u op unieke wijze te identificeren), tenzij anders vereist door de lokale toepasselijke wetgeving inzake de definitie en verwerking van "speciale categorieën van persoonsgegevens".

LOKALE VEREISTEN

Voor zover vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, moet de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde scenario's voldoen aan de toepasselijke lokale wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot afzonderlijke toestemming en gegevensbeschermingseffectbeoordeling, bewaartermijn, rechtsgrondslag en andere lokale toepasselijke vereisten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij maken op onze websites en bij onze services geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN EN HOE WIJ ZE GEBRUIKEN

Bezoek aan onze websites of webservices

Beschrijving van de service

Weergave van de service

Voor het aanbieden van een website of onze webservices verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons doorgeeft, namelijk de datum en het tijdstip waarop een van onze websites of webservices wordt opgeroepen, uw browsertype en browserinstellingen en uw IP-adres.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de behartiging van onze legitieme belangen die tot doel hebben onze websites of webservices toegankelijk te maken en de technische functionaliteit van de website of webservices te waarborgen.

Logbestanden

Tijdens uw gebruik van onze websites of webservices kunnen wij uw IP-adres, netwerkprovider, browsertype, bezochte domeinnamen en andere informatie over uw clientomgeving (zoals model van uw apparaat, besturingssysteem, schermresolutie, enz.) verwerken.

Het doel van deze verwerking is de verbetering van de veiligheid en beschikbaarheid van onze websites of webservices.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die gelegen zijn in de bovengenoemde doeleinden.

Webanalyse

We kunnen ook informatie verwerken over welke websites en webservices van Kaspersky u gebruikt, en de manier waarop u ze gebruikt, de webpagina die u direct voorafgaand aan uw bezoek aan onze website hebt bezocht, de pagina's van onze website die u hebt bezocht, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, informatie waarnaar u op onze website hebt gezocht, bezoektijden en -datums, en andere statistieken.

Het doel van deze verwerking is de productie van statistieken over het internetverkeer voor de websites of webservices van Kaspersky.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door te klikken op de link die u onderaan elke pagina van websites vindt.

Cookies

Cookiebestanden zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer of andere apparaten van eindgebruikers met internetverbinding, zoals smartphones en tablets, worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt of webservices gebruikt. Deze informatie bestaat meestal uit alfanumerieke tekenreeksen waarmee uw computer of eindgebruikersapparaat wordt geïdentificeerd, maar ze kunnen ook andere informatie bevatten.

Wij gebruiken verschillende soorten 'cookies' (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst) op onze websites en webservices:

Een lijst van de cookies die wij gebruiken, beschrijvingen van de doeleinden van de cookies en verdere informatie over de respectieve cookies worden gegeven in het cookiecentrum op de specifieke websites van ons bedrijf of in de relevante toestemmingen of overeenkomsten.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

De gegevens die wij verwerken voor het leveren van de service worden direct na levering door de webserver gewist.

Logbestanden worden uiterlijk 1 jaar na aanmaak verwijderd.

Gegevens die wij verwerken ten behoeve van webanalyse worden 1 jaar na aanmaak verwijderd.

De verwijderingsperiode van de cookies wordt vermeld in het cookiecentrum op de specifieke websites van ons bedrijf of in de relevante toestemmingen of overeenkomsten.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Beheerconsole van Kaspersky Small Office Security en Anti-Theft Web Management (hierna de "service" genoemd)

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Om gebruik te kunnen maken van de service en toegang te krijgen tot alle functies daarvan, moet u een persoonlijke account aanmaken. Daarvoor is het nodig dat u ons uw e-mailadres verstrekt (dit wordt uw gebruikersnaam) en een wachtwoord. Wij zullen deze gegevens alleen verwerken en gebruiken om u de Service te verlenen, tenzij dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of u uitdrukkelijk instemt met een verwerking of gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om via e-mail nuttig nieuws over producten en services van Kaspersky te ontvangen). Mogelijk dient u ons ook uw mobiele telefoonnummer te verstrekken als extra beveiliging van uw account tegen onbevoegde toegang. Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer alleen om u autorisatiecodes te sturen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Accountinstellingen en aankopen. U kunt op elk moment uw accountgegevens, wachtwoord en voorkeuren inzien, bijwerken of corrigeren en zelfs uw account verwijderen met de functie 'Accountinstellingen'. Daarnaast kunt u uw aankoopgeschiedenis inzien bij de provider van onze webwinkel. In Accountinstellingen kunt u ook een bankpas registreren om eenvoudig extra producten en services van Kaspersky te kunnen aanschaffen. Als u deze optie activeert, zal de provider van onze webwinkel uw bankpasgegevens aan uw account toevoegen en voor toekomstige aankopen bewaren. Kaspersky zal een speciale link aanmaken naar uw account bij de provider van de webwinkel en namens u bestellingen plaatsen wanneer u die doorgeeft. De provider van onze webwinkel verstrekt aan ons ook de vervaldatum van uw bankpas en de laatste vier cijfers van het bankpasnummer. Wij hebben echter geen toegang tot andere bankpasgegevens die door de provider van onze webwinkel zijn opgeslagen. De koppeling naar uw account wordt alleen op technische wijze gerealiseerd door een combinatie van een interne gebruikers-id en wachtwoord. Met deze gegevens krijgen wij geen toegang tot uw bankpas of andere persoonsgegevens die door de provider van onze webwinkel zijn opgeslagen. De interne gebruikers-id wordt gebruikt voor het activeren van bestellingen die u via de webwinkel hebt geplaatst.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Apparaten. Na registratie kunt u alle apparaten beheren die u met behulp van Kaspersky-producten beveiligt. U kunt bijvoorbeeld verloren of gestolen apparaten beveiligen, snel de status van Kaspersky-producten op elk apparaat controleren of bestaande problemen oplossen. Om dat te kunnen doen, moet u deze apparaten koppelen via de functie 'Apparaten'. Er wordt dan een koppeling tot stand gebracht tussen uw account en de apparaten die u daarmee wilt verbinden. Dit wordt uiteraard alleen gebruikt om u de functie "Apparaten" aan te bieden, tenzij dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan of u uitdrukkelijk instemt met gebruik voor andere doeleinden.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Licenties. U kunt met de functie 'Licenties' al uw Kaspersky-productlicenties beheren door de geldige activeringscode(s) voor elk product toe te voegen en een koppeling te maken met het apparaat waarop de licentie wordt gebruikt. U kunt ook automatische herinneringen over aflopende licenties inschakelen of de functie voor automatisch verlengen gebruiken. Herinneringen worden u alleen per e-mail toegezonden als u daar uitdrukkelijk om hebt verzocht.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Ondersteuning. Als u onze Klantenservice om ondersteuning vraagt met behulp van supportservices, vragen we u om de informatie die nodig is om u de betreffende ondersteuning te bieden, zoals uw registratie-/licentienummer, de laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer gebruikt voor het aanschaffen van de licentie, uw e-mailadres, product- en servicegegevens met betrekking tot het probleem, informatie over uw computerhardware en software en de aard van het probleem. Daarnaast kan het voor dit doel nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om ons bestanden toe te sturen waarmee u problemen ondervindt via de 'Upload'-functie. Deze bestanden kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals gebruikersspecifieke of anderszins persoonlijk identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of inhoud. U beslist natuurlijk altijd zelf of u bestanden wilt uploaden. Als u besluit om dat te doen, moet u eerst de aan de uploadservice gekoppelde regelgeving betreffende gegevensverstrekking lezen en accepteren.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Gegevens worden uiterlijk 1 (één) kalendermaand na het verwijderen van de account gewist.

Kaspersky Business Hub

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Als u Kaspersky Business Hub wilt gebruiken en toegang wilt tot de beschikbare producten in Kaspersky Business Hub, moet u een persoonlijk account aanmaken. Hiervoor moet u uw e-mailadres (dit wordt uw gebruikersnaam) en een wachtwoord invoeren. We zullen deze gegevens alleen verwerken en gebruiken om u te voorzien van de functionaliteit van Kaspersky Business Hub en van de producten die in Kaspersky Business Hub worden gebruikt. Deze gegevens worden alleen verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld om het laatste nieuws over producten en diensten van Kaspersky per e-mail te ontvangen, of om contact op te nemen over uw Kaspersky-productbeoordelingen). U kunt ook uw mobiele telefoonnummer opgeven om uw account verder te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, evenals een beveiligingsvraag om weer toegang te krijgen tot uw account als u uw wachtwoord bent vergeten. We zullen uw mobiele telefoonnummer alleen gebruiken om beveiligingscodes naar u te versturen tijdens uw autorisatie.

U kunt uw accountgegevens op elk gewenst moment bekijken, bijwerken en bewerken of uw account verwijderen met behulp van de functie 'Account beheren'.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Licenties. U kunt licenties voor producten van Kaspersky die beschikbaar zijn op Kaspersky Business Hub beheren met behulp van de functie 'Licenties'. Om dit te doen, moet u geldige activeringscodes toevoegen voor elk product dat u gebruikt. We kunnen u per e-mail een automatische herinnering sturen over verlopende licenties.

De toegang tot het beheer van bepaalde licenties en het gebruik van specifieke gedeeltes van onze producten is afhankelijk van uw toegangsrechten die in de producten zijn geconfigureerd.

We gebruiken het land dat u opgeeft wanneer u uw account registreert om de online functie aan te bieden om licenties aan te schaffen. De online verkoop van licenties wordt uitgevoerd door de dienstverlener van de webshop.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Ondersteuning. Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice via onze support services, vragen wij u om de nodige informatie om u te voorzien van ondersteuning (bijvoorbeeld uw licentienummer, e-mailadres, informatie over het product dat het probleem heeft veroorzaakt, informatie over computerhardware en -software, en een beschrijving van het probleem). Deze bestanden kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals gebruikersnamen of identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of bestandsinhoud. U kunt deze bestanden naar eigen inzicht versturen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonlijke accountgegevens worden uiterlijk één (1) kalendermaand na het verwijderen van het account gewist. Back-ups van gegevens worden niet langer dan één (1) maand bewaard vanaf het moment dat ze worden aangemaakt.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Als u Kaspersky Endpoint Security Cloud wilt gebruiken en toegang wilt hebben tot alle functies, moet u een persoonlijk account aanmaken op Kaspersky Business Hub. Wij verwerken en gebruiken het e-mailadres dat u tijdens de registratie op Kaspersky Business Hub hebt opgegeven om u te voorzien van de functionaliteit van Kaspersky Endpoint Security Cloud. Deze persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden indien dit bij wet is toegestaan of indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Licenties. U kunt licenties voor Kaspersky Endpoint Security Cloud beheren met behulp van de functie 'Licenties'. Hiervoor moet u geldige activeringscodes voor de licenties toevoegen. Op uw verzoek kunnen wij per e-mail een automatische herinnering sturen over verlopende licenties.

De toegang tot het beheer van specifieke licenties is afhankelijk van uw toegangsrechten en van de toegangsrechten van andere gebruikers van Kaspersky Business Hub. Deze toegangsrechten kunnen worden geconfigureerd in de specifieke werkplekken van Kaspersky Endpoint Security Cloud. Raadpleeg onze online documentatie voor meer informatie.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Apparaten Nadat u een Kaspersky Endpoint Security Cloud-werkplek hebt aangemaakt, kunt u de apparaten beheren die met uw werkplek zijn verbonden en die door producten van Kaspersky worden beschermd. Voordat u uw apparaten met Kaspersky Endpoint Security Cloud kunt beheren, moet u alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voldoen aan de relevante wetgeving voor het gebruik van Kaspersky Endpoint Security Cloud-services. U moet ook de instellingen van de Kaspersky Endpoint Security Cloud aanpassen aan uw gebruik. Raadpleeg onze online documentatie voor meer informatie. Om efficiëntie te garanderen, verzenden apparaten die in Kaspersky Endpoint Security Cloud worden beheerd gegevens naar de beheerservers in de Kaspersky Endpoint Security Cloud-infrastructuur. De lijst met gegevens die worden verzameld van de beheerde apparaten staat in het artikel over online documentatie 'Over gegevensverstrekking'.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Ondersteuning. Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice via onze support services, vragen wij u om de nodige informatie om u te voorzien van ondersteuning (bijvoorbeeld uw licentienummer, e-mailadres, informatie over het product dat het probleem heeft veroorzaakt, informatie over computerhardware en -software, en een beschrijving van het probleem). Deze bestanden kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals gebruikersnamen of identificeerbare bestandsnamen, metagegevens en inhoud. U kunt deze bestanden naar eigen inzicht versturen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Gegevens over uw werkplekken worden verwijderd via de functie 'Werkplekken beheren' in Kaspersky Business Hub, of worden automatisch verwijderd nadat uw Kaspersky Endpoint Security Cloud-licentie is verlopen. Gedetailleerde informatie over de opslagperiode van de gegevens over werkplekken is te vinden in het artikel over online documentatie 'Over gegevensverstrekking'.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Als u Kaspersky Security Center Cloud Console wilt gebruiken en toegang wilt hebben tot alle functies, moet u een persoonlijk account aanmaken op Kaspersky Security Center Cloud Console. Om dit te doen, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens alleen om u de functionaliteit van Kaspersky Security Center Cloud Console aan te bieden. Deze gegevens kunnen alleen worden verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden indien dit bij wet is toegestaan of indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U kunt ook uw mobiele telefoonnummer opgeven om uw account verder te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, evenals een beveiligingsvraag om weer toegang te krijgen tot uw account als u uw wachtwoord bent vergeten. We zullen uw mobiele telefoonnummer alleen gebruiken om beveiligingscodes naar u te versturen tijdens uw autorisatie.

U kunt uw accountgegevens op elk gewenst moment bekijken, bijwerken en bewerken of uw account verwijderen met behulp van de functie 'Account beheren'.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Licenties. U kunt licenties voor producten van Kaspersky die beschikbaar zijn op Kaspersky Security Center Cloud Console beheren met behulp van de functie 'Licenties'. Om dit te doen, moet u geldige activeringscodes toevoegen voor elk product dat u gebruikt. U kunt een automatische herinnering over aflopende licenties inschakelen voor de licenties die zijn geactiveerd in producten van Kaspersky. Herinneringen worden alleen per e-mail naar u verstuurd indien u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor geeft. Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Apparaten Nadat u een Kaspersky Security Center Cloud Console-werkplek hebt aangemaakt, kunt u apparaten beheren die met uw werkplek zijn verbonden en die door producten van Kaspersky worden beschermd. Voordat u apparaten via Kaspersky Security Center Cloud Console kunt beheren, dient u alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor het gebruik van Kaspersky Security Center Cloud Console-services. U moet ook de instellingen van de Kaspersky Security Center Cloud Console aanpassen aan uw gebruik. Raadpleeg onze online documentatie voor meer informatie. Om efficiëntie te garanderen, verzenden apparaten die in Kaspersky Security Center Cloud Console worden beheerd gegevens naar de beheerservers in de Kaspersky Security Center Cloud Console-infrastructuur. De lijst met gegevens die worden verzameld van de beheerde apparaten staat in het artikel over online documentatie 'Over gegevensverstrekking'.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Ondersteuning. Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice via onze support services, vragen wij u om de nodige informatie om u te voorzien van ondersteuning (bijvoorbeeld uw licentienummer, e-mailadres, informatie over het product dat het probleem heeft veroorzaakt, informatie over computerhardware en -software, en een beschrijving van het probleem). Deze bestanden kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals gebruikersnamen of identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of bestandsinhoud. U kunt deze bestanden naar eigen inzicht versturen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonlijke accountgegevens worden uiterlijk één (1) kalendermaand na het verwijderen van het account gewist. Back-ups van gegevens worden niet langer dan één (1) maand bewaard vanaf het moment dat ze worden aangemaakt. Gegevens over uw werkplekken worden automatisch verwijderd nadat uw licentie voor Kaspersky Security Center Cloud is verlopen of nadat u de verwijdering ervan hebt aangevraagd via de Klantenservice. Zodra uw licentie is verlopen, kunt u het recht krijgen om het Product te blijven gebruiken, hoewel de functionaliteit van het Product beperkt kan zijn. Gedetailleerde informatie over de opslagperiode van de gegevens over werkplekken is te vinden in het artikel over online documentatie 'Over gegevensverstrekking'.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Om gebruik te kunnen maken van Kaspersky Security for Microsoft Office 365 en toegang te krijgen tot alle functies daarvan, moet u een persoonlijke account aanmaken. Hierbij moet u uw e-mailadres, bedrijfsnaam en wachtwoord aan ons doorgeven. U kunt een Kaspersky Endpoint Security Cloud-account gebruiken. We verwerken en gebruiken deze gegevens alleen om u de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service te kunnen leveren, tenzij dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verwerking of gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om via e-mail nuttig nieuws over Kaspersky-producten en -services te ontvangen). Het e-mailadres dat tijdens de registratie is verstrekt, wordt gebruikt voor mededelingen over de verstrekking van de Microsoft Office 365-service, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen wanneer de service niet beschikbaar is, wanneer de proefperiode verloopt of wanneer er updates beschikbaar zijn.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Accountinstellingen. Met de functie 'Accountinstellingen' kunt u op elk moment uw accountgegevens, wachtwoord en voorkeuren inzien, bijwerken of corrigeren en zelfs uw account verwijderen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

De service configureren De Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service is rechtstreeks geïntegreerd in Office 365, waarvoor toegang tot Exchange Online of OneDrive is vereist. Om uw verbinding met Exchange Online of OneDrive te configureren, wordt u doorverwezen naar de website van Microsoft Online. U wordt gevraagd de Kaspersky Security for Office 365-applicatie toestemming te geven via de OAuth 2.0-flow. De Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service vereist ook een serviceaccount waarmee u toegang hebt tot de Exchange Online-quarantaine. Dit serviceaccount kunt u automatisch of handmatig configureren. Als u voor automatische configuratie kiest, vraagt de service u om de inloggegevens van de algemene beheerder. Deze gegevens worden in geen enkele vorm bewaard door de service en uitsluitend gebruikt voor de eerste configuratie en het aanmaken van een serviceaccount. Als u voor de handmatige configuratie kiest, zijn de inloggegevens van de algemene beheerder niet nodig en wordt het serviceaccount voor e-mailbeveiliging handmatig door de beheerder aangemaakt.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Werking van de service De Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service ontvangt berichten en andere objecten (vergaderingen, taken, enzovoort) en OneDrive om te scannen en verwerkt ze vervolgens conform de beveiligingsinstellingen. In de infrastructuur van Kaspersky Security for Microsoft Office 365 worden geen berichten, OneDrive-bestanden of objecten opgeslagen die moeten worden gescand. Een overzicht van de gegevens die mogelijk toegankelijk zijn voor de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service en van de gegevens die tijdens de werking van de service worden verzameld, staat vermeld in het gedeelte Over gegevensverstrekking van de documentatie.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Ondersteuning. Als u onze Klantenservice om ondersteuning vraagt met behulp van onze Klantenservice-services, vragen we u om de informatie die nodig is om u hulp te bieden, zoals uw registratie-/licentienummer, de laatste 4 tekens van het bankrekeningnummer gebruikt voor het aanschaffen van de licentie, uw e-mailadres, product- en servicegegevens met betrekking tot het probleem, informatie over uw computerhardware en software en de aard van het probleem. Daarnaast kan het voor dit doeleinde nuttig of mogelijk zelfs noodzakelijk zijn ons bestanden te sturen waarmee u problemen ondervindt via de uploadfunctie van CompanyAccount. Deze bestanden kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals gebruikersspecifieke of anderszins persoonlijk identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of inhoud. U beslist natuurlijk altijd zelf of u bestanden wilt uploaden.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden 6 maanden na de vervaldatum van uw licentie gewist.

Kaspersky CompanyAccount

Beschrijving van de service

Accountregistratie. Om gebruik te kunnen maken van de Kaspersky CompanyAccount en toegang te krijgen tot alle functies daarvan, moet u het volgende aanmaken:

 • een persoonlijke account;
 • een account voor uw bedrijf, tenzij uw collega's dit al hebben gedaan.

Hiertoe moet u uw zakelijke e-mailadres verstrekken (dit wordt uw gebruikersnaam), uw wachtwoord, voornaam en achternaam, de bedrijfsnaam en het land, en de licentie van uw bedrijf voor Kaspersky-applicaties. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens uitsluitend om u Kaspersky CompanyAccount-services en Klantenservice aan te bieden, tenzij u uitdrukkelijk kiest voor verwerking en gebruik voor andere doeleinden. Na registratie wordt uw persoonlijke account gekoppeld aan het account van uw bedrijf. Als de account van uw bedrijf al eerder is aangemaakt, worden uw registratiegegevens (voornaam, achternaam en zakelijk e-mailadres) naar de Kaspersky CompanyAccount-beheerder van uw bedrijf gestuurd. De werknemer die als eerste het bedrijf en een persoonlijke account registreert, wordt doorgaans als beheerder aangewezen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Accountinstellingen. U kunt op elk gewenst moment uw accountgegevens en wachtwoord bijwerken of uw account verwijderen op het tabblad 'Mijn account'.

De Kaspersky CompanyAccount-beheerder van uw bedrijf kan ook uw accountinstellingen wijzigen en uw wachtwoord opnieuw instellen. Als u de Kaspersky CompanyAccount-beheerder van uw bedrijf bent, kunt u persoonlijke accounts van al uw collega's wijzigen en het account van het hele bedrijf blokkeren (de persoonlijke accounts van werknemers blijven in het systeem).

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Licenties. U kunt de licenties van uw bedrijf voor producten van Kaspersky toevoegen en bekijken op het tabblad 'Licenties' van uw Kaspersky CompanyAccount (activeringscodes of sleutelbestanden voor elk product). De licentie die tijdens de registratie wordt verstrekt, wordt automatisch aan de Kaspersky CompanyAccount van uw bedrijf toegevoegd. Sleutelbestanden worden niet fysiek in Kaspersky CompanyAccount opgeslagen. Het systeem slaat alleen een record over uw bedrijfslicentie op. Iedere medewerker van het bedrijf met een persoonlijke account die aan de Kaspersky CompanyAccount van uw bedrijf is gekoppeld, heeft toegang tot de lijst met licenties. Uw Kaspersky CompanyAccount-beheerder kan de licenties van uw bedrijf wissen door ze uit de lijst te verwijderen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Contracten. Als uw bedrijf extra Klantenservice-diensten aanschaft, kunt u de lijst met aankopen bekijken op het tabblad 'Agreements' (Overeenkomsten) nadat de aankoop is geregistreerd. De lijst met contracten is beschikbaar voor werknemers van het bedrijf die op het moment van aankoop zijn aangewezen als geautoriseerde gebruikers van de betaalde service. Deze personen zullen automatisch berichten ontvangen over het aflopen van het contract.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Klantenservice-verzoeken. Als u contact opneemt met de Klantenservice voor ondersteuning via Kaspersky CompanyAccount, kunnen wij u vragen om informatie te verstrekken die wij nodig hebben om u te kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over het product waar uw verzoek betrekking op heeft, informatie over computerhardware, het netwerk van uw bedrijf, de software en de aard van het probleem dat u ondervindt. Bovendien kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn dat u ons de bestanden stuurt waarmee u problemen ondervindt of bestanden waarin de configuratie van uw computer of netwerk wordt gedefinieerd. U kunt dit doen via de optie 'Bestanden toevoegen' in het aanvraagformulier. Deze bestanden kunnen gebruikersspecifieke of anderszins persoonlijk identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of inhoud bevatten. U beslist altijd zelf of u deze bestanden wilt uploaden. Als u bestanden wilt uploaden, moet u eerst onze regelgeving betreffende gegevensverstrekking op de uploadpagina bekijken en accepteren. Om de juiste Klantenservice-afdeling voor uw verzoek te kunnen kiezen, gebruiken wij informatie over de licenties van uw bedrijf, het land en eventueel de interfacetaal die u in uw Kaspersky CompanyAccount hebt geselecteerd. Uw collega's kunnen toegang tot uw verzoeken hebben als uw Kaspersky CompanyAccount-beheerder handmatig de bijbehorende instellingen wijzigt (de beheerder kan automatisch verzoeken zien).

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

U kunt op elk gewenst moment uw account verwijderen in de Accountinstellingen of door een aanvraag hiertoe te sturen naar onze Klantenservice. Nadat uw account is verwijderd, worden uw persoonsgegevens bewaard in de database van Kaspersky totdat de bewaartermijn is verstreken, maar u zult geen toegang tot de Kaspersky CompanyAccount-website meer hebben met het verwijderde account.

Kaspersky Partner Portal

Beschrijving van de service

Wij kunnen u om persoonsgegevens vragen wanneer u een bestelling plaatst, een product registreert, een service aanvraagt, een enquête beantwoordt, aan een wedstrijd deelneemt en wanneer u met ons correspondeert of andere activiteiten op onze website uitvoert.

U beslist zelf om al dan niet om verder te gaan met elke activiteit waarbij om persoonsgegevens wordt gevraagd. Houd er echter rekening mee dat u een transactie wellicht niet kunt voltooien als u de gevraagde gegevens niet wilt doorgeven.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u informatie te sturen over viruswaarschuwingen, productupgrades, nieuwe producten, services, nieuwsbrieven, informatieve e-mails en onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen;
 • om ons te helpen bij het ontwikkelen van inhoud die relevant voor u is;
 • om u speciale Kaspersky-specifieke aanbiedingen te kunnen doen die voor u interessant kunnen zijn;
 • om ons te helpen betere producten en services te ontwikkelen in overeenstemming met uw behoeften;
 • om u te helpen snel software, services of productinformatie te vinden die belangrijk voor u zijn.

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die gelegen zijn in de bovengenoemde doeleinden.

 • Bovendien verwerken wij uw persoonlijk gegevens om u in staat te stellen producten te kopen en te downloaden, toegang te krijgen tot services of anderszins deel te nemen aan door u gekozen activiteiten.

In deze gevallen is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang u de service gebruikt en worden op eerste verzoek verwijderd.

GSI Parser

Beschrijving van de service

Met deze service kunt u compatibiliteitsproblemen op PC's tussen Kaspersky-producten en andere software controleren en oplossen. Hiervoor kunt u ons het rapportbestand voor analyse verstrekken door het te uploaden naar de Website. Gegevens worden via beveiligde verbindingen naar Kaspersky verzonden. De verstrekte gegevens zullen worden beschermd in overeenstemming met de eisen die de wet stelt en de eisen die worden gesteld in het "Privacybeleid van Kaspersky voor websites en webservices".

U moet een account aanmaken om van de service gebruik te kunnen maken. Voer uw e-mailadres in en kies een wachtwoord om uw account aan te maken.

U kunt uw e-mailadres of wachtwoord wijzigen of de account permanent verwijderen in het gedeelte 'Uw account beheren'.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Het geüploade object wordt niet langer dan 90 dagen in de systemen van Kaspersky opgeslagen, waarna het onherstelbaar wordt verwijderd.

Overige websites en formulieren

Beschrijving van de service

Premiuminhoud Om toegang te krijgen tot diverse soorten inhoud, zoals whitepapers en video's, om u voor evenementen te kunnen registreren of om toegang tot specifiek marketingmateriaal te krijgen, vragen wij om uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer als verplichte persoonsgegevens om u deze premium content te kunnen bieden.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Gratis proefversies Als u onze producten wilt testen, vragen wij ook uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de activeringscode en om u een herinnering te sturen aan het einde van de proefperiode. Tot 14 dagen na het einde van de proefperiode kunt u een laatste herinnering en een aanbod voor de aanschaf van een volledige licentie ontvangen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Nieuwsbrieven, gratis productupdates en speciale aanbiedingen Indien u zich hebt aangemeld en ons uw e-mailadres en in voorkomende gevallen uw voornaam en achternaam hebt verstrekt, gebruiken wij deze gegevens om u te voorzien van aanvullende informatie over producten en services, gratis productupdates en speciale aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door te klikken op de afmeldingslink die u in elke e-mail vindt of door contact met ons op te nemen per e-mail.

Contactformulieren Als u contact met ons wilt opnemen via onze contact- en ondersteuningsformulieren, wordt u gevraagd uw contactgegevens te verstrekken (invoervelden gemarkeerd met "*"). Wij verwerken of gebruiken deze contactgegevens uitsluitend als dat nodig is om contact met u op te nemen of u van de gewenste informatie te voorzien. Het staat u vrij om aanvullende informatie te verstrekken (via de velden die niet met "*: zijn gemarkeerd), die wij uiteraard eveneens in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming zullen verwerken. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de regionale teams van Kaspersky die voor uw locatie verantwoordelijk zijn. De regionale teams van Kaspersky zullen de gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die gelegen zijn in de bovengenoemde doeleinden.

Jaarlijks klantentevredenheidsenquête voor gebruikers van de Klantenservice. Kaspersky houdt per incident en jaarlijks enquêtes onder gebruikers van de Klantenservice met als doel de kwaliteit van de service te verbeteren. Om de jaarlijkse klantentevredenheidsenquête uit te voeren ontvangen wij de volgende gegevens:

Uw e-mailadres, waarmee wij u als gebruiker in onze database kunnen herkennen en uw mening in de enquête kunnen koppelen aan uw contactpersonen en de geschiedenis van de aanvragen die u naar ons Klantenservice-team hebt verstuurd.

De beoordeling die u onze Klantenservice hebt gegeven en aanbevelingen worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren van de services die door de Klantenservice van Kaspersky worden verleend.

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de bescherming van onze legitieme belangen die liggen in de verbetering van onze services.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij verwijderen uw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die wij nastreven, als de in de toestemming vermelde bewaartermijn is verstreken of als u de toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is. Als dat laatste het geval is, verwijderen wij de gegevens nadat de andere rechtsgrondslag niet langer van toepassing is.

U kunt uw browserinstellingen zodanig configureren dat cookies worden geblokkeerd of dat u een melding krijgt van uw systeem als een website een cookie wil plaatsen. Houd er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze websites en webservices zijn in principe zo ontworpen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt tot het minimum dat nodig is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken. Binnen Kaspersky hebben alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze toegang absoluut nodig hebben om hun functies of taken uit te voeren.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met externe ontvangers als daar een wettelijke rechtvaardiging voor is of als u daarmee hebt ingestemd. Externe ontvangers kunnen mogelijk bestaan uit:

 • Verwerkers: Dienstverleners die wij gebruiken voor het leveren van bepaalde services, bijvoorbeeld verkopers. Indien dergelijke externe dienstverleners toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, zorgen wij ervoor dat dergelijke toegang beperkt is tot de mate die nodig is voor het leveren van de betreffende service. Bovendien moeten dergelijke externe serviceproviders verplicht aan alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming voldoen.
 • Openbare instanties: Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals openbare ministeries, rechtbanken of belastingdiensten, waaraan wij in individuele gevallen persoonsgegevens moeten doorgeven.
 • Particuliere instanties: Particuliere instanties waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van een wettelijke bepaling of uw toestemming.

WAAR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN / DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

De persoonsgegevens die door gebruikers aan Kaspersky worden verstrekt, kunnen worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en kunnen het volgende omvatten: Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Singapore, Rusland, Japan, VS, Mexico, China en Azerbeidzjan.

Kaspersky heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met best practices op het gebied van met beveiliging en privacy, met inbegrip van het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen zijn groepsmaatschappijen. Hierin worden alle groepsmaatschappijen verplicht om persoonsgegevens die in de Europese Economische Ruimte worden verwerkt te beschermen volgens een niveau dat gelijkwaardig is aan de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een derde dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, zorgen wij er vóór de overdracht voor dat, buiten uitzonderlijke gevallen die bij wet zijn toegestaan, de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming heeft of dat er passende waarborgen bestaan. U kunt een kopie van de passende waarborgen verkrijgen door contact met ons op te nemen en hier te klikken.

Overeenkomstig onze algemene bedrijfsvoering worden de gegevens die ontvangen worden van gebruikers in de EU verwerkt op servers die zich bevinden in de EU en Rusland.

Voor zover vereist door de lokale toepasselijke wetgeving, zullen wij een mechanisme voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht kiezen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de lokale toepasselijke wetgeving en zullen wij voldoen aan de voorwaarden en de relevante procedures voltooien of de beschermingsmaatregelen nemen die vereist zijn voor de grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

Tevens informeren wij u dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Recht om geïnformeerd te worden. U hebt recht op heldere, transparante en begrijpelijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten ten aanzien daarvan.
 • Recht van inzage. U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze verwerking.
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken. Bovendien kunt u eisen dat onvolledige gegevens worden aangevuld.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid). In bepaalde gevallen kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen hebt u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of als de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld op basis van een overeenkomst of toestemming, hebt u het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Wij geven u of een door u aangewezen derde een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm.

Recht van bezwaar.

Recht om per geval bezwaar te maken U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen (art. 6 (1) f) AVG); met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens dan niet langer voor die doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 • Recht om uw toestemming in te trekken. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Uw intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die reeds vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Recht om een klacht in te dienen. Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens onwettig is, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk.

Voor zover anders vereist door de plaatselijke toepasselijke wetgeving, zijn de plaatselijke wettelijke voorschriften van toepassing.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op ieder moment rechtstreeks contact met ons opnemen.