Privacybeleid voor websites van Kaspersky Lab

Dit privacybeleid is van toepassing op Kaspersky Lab Benelux, gevestigd op Papendorpseweg 79, 3528 BJ Utrecht, Nederland en websites van dochterbedrijven van Kaspersky ("Kaspersky", "Kaspersky Lab" of "wij") die gegevens ontvangen en een koppeling bevatten naar dit privacybeleid. Dit beleid is niet van toepassing op Kaspersky-websites waarop dit privacybeleid niet wordt weergegeven, die geen koppeling naar dit privacybeleid hebben of die een eigen privacybeleid hebben. Ook is het beleid niet van toepassing op diensten en producten van Kaspersky Lab tenzij deze een koppeling naar dit privacybeleid hebben.

Met dit privacybeleid wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt bij gebruik van onze websites en hoe we met uw privacy omgaan. Als bedrijf gespecialiseerd in beveiliging zijn de privacy en beveiliging van gegevens erg belangrijk voor ons. Wij doen er daarom alles aan om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te verwerken en uw privacy te respecteren en te beschermen. We raden aan om deze website regelmatig te bekijken omdat dit privacybeleid kan veranderen door mogelijke wetswijzigingen of wijzigingen in onze interne processen.

Klik hier voor meer informatie over het wereldwijde privacybeleid van Kaspersky Lab.

Laatst bijgewerkt: 01-12-2017

1. Wat wordt er met persoonlijke gegevens bedoeld?

"Persoonlijke gegevens" wil zeggen informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als we niet (of tenminste niet binnen een redelijke tijd en met redelijke inspanning) in staat zijn een direct verband met u persoonlijk vast te stellen, wordt ervan uitgegaan dat deze informatie geen persoonlijke gegevens bevat.

2. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens in het algemeen?

Algemeen principe

In het algemeen kunt u het grootste deel van onze website-inhoud bezoeken en lezen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven.

Statistische gegevens

Voor het ophalen van door u aangevraagde gegevens van onze websites slaan onze servers bepaalde gegevens anoniem of onder een pseudoniem op die nodig zijn om diensten te leveren en/of voor statistische of beveiligingsdoeleinden. Er wordt in deze context algemene informatie vastgelegd, zoals uw domeinnaam of type browser. Op basis van deze gegevens kunnen we geen conclusies trekken met betrekking tot uw identiteit. De gegevens die anoniem of onder een pseudoniem zijn opgeslagen, worden direct na de statistische evaluatie verwijderd.

Premium inhoud

Om toegang te krijgen tot diverse inhoudselementen, zoals whitepapers en video's, om u te kunnen registreren voor evenementen of om speciaal marketingmateriaal te verkrijgen, is het verplicht uw e-mailadres en naam op te geven om bij deze premium inhoud te kunnen komen en om u extra informatie over andere inhoud te kunnen verschaffen. Deze gegevens worden gebruikt door de regionale Kaspersky-vestiging die voor uw locatie verantwoordelijk is, om u aanvullende informatie te verschaffen over producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. De aanmelding is vrijwillig en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de koppeling in de e-mail. In dat geval worden uw registratiegegevens verwijderd en hebt u niet langer toegang tot premium inhoud, tenzij u zich opnieuw aanmeldt.

Gratis proberen

Als u onze producten wilt testen, vragen we u ook naar uw e-mailadres en naam. Deze informatie wordt gebruikt voor het verzenden van de activeringscode en om u een herinnering te sturen als de testperiode verloopt. Tot 14 dagen na beëindiging van de testperiode kunt u een laatste herinnering ontvangen en een aanbieding om een volledige licentie aan te schaffen. De registratie voor een testversie is vrijwillig en u kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door u af te melden via de koppeling in de e-mail. Wanneer u zich afmeldt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd tenzij u besluit een volledige licentie aan te schaffen.

Nieuwsbrieven, gratis productupdates en speciale aanbiedingen

Als u zich hebt aangemeld en ons uw naam en e-mailadres hebt verstrekt, gebruiken wij deze gegevens om u te voorzien van extra informatie over producten en diensten, gratis productupdates en speciale aanbiedingen waarin u mogelijk interesse hebt. De aanmelding is vrijwillig en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de koppeling in de e-mails. In dat geval worden uw naam en e-mailadres verwijderd en zullen we u niet langer dit soort e-mails sturen, tenzij u zich opnieuw aanmeldt. 

Contactformulieren

Als u contact met ons wilt opnemen met behulp van onze contact- en ondersteuningsformulieren, dient u uw contactgegevens op te geven (invoervelden met een *). Wij verwerken of gebruiken deze gegevens uitsluitend wanneer dit nodig is om met u in contact te komen of om u de gewenste informatie te verstrekken. Het staat u vrij aanvullende informatie op te geven in de velden die niet met een * worden aangeduid. Ook deze informatie wordt uiteraard in overeenstemming met het relevante beleid voor gegevensbescherming verwerkt. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de regionale Kaspersky-teams die voor uw locatie verantwoordelijk zijn. De regionale Kaspersky-teams gebruiken de gegevens om met u in contact te komen.

Live Web Chat

Wanneer u gebruikmaakt van onze Live Web Chat-service, worden eventuele persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt uitsluitend verwerkt om u de service te leveren en aan onze respectieve verplichtingen te voldoen. In het bijzonder:

 • wij verwerken chatsessiegegevens, zoals uw IP-adres, de tijd en datum van chats, inhoudsgegevens van chats en geüploade bestanden om u de service te kunnen leveren
 • daarnaast verwerken wij de inhoud van uw chats met ons ondersteuningsteam (chatgeschiedenis) en eventuele geüploade bestanden om de kwaliteit van onze service te controleren en te verbeteren en/of een beter inzicht te krijgen in verzoeken door ze te vergelijken met eerdere chats
 • wij zullen uw e-mailadres, activeringscode en licentienummer verwerken om de medewerker van het ondersteuningsteam toegang te geven tot uw accountgegevens en uw verzoek te laten afhandelen en om de inhoud van uw chats naar u te verzenden

Jaarlijkse klanttevredenheidsenquêtes voor gebruikers van technische ondersteuning

Kaspersky Lab houdt jaarlijks een enquête onder gebruikers van de technische ondersteuning om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren. Om de jaarlijkse klanttevredenheidsenquête te kunnen uitvoeren, ontvangen wij de volgende gegevens:

 • Uw e-mailadres, dat ons in staat stelt om u te identificeren als gebruiker in onze database en uw enquêteresultaten te koppelen aan uw contactpersonen en de geschiedenis van verzoeken die naar onze technische ondersteuning zijn verzonden.
 • Uw beoordeling van onze technische ondersteuning en aanbevelingen die worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren van de services die door de technische ondersteuning van Kaspersky Lab worden geleverd.

Juridische noodzaak

Hierbij delen wij u mede dat wij uw persoonlijke gegevens indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn bekendmaken aan overheidsinstellingen, rechterlijke instanties of organen voor wetshandhaving, of ter bescherming van de openbare veiligheid of een willekeurige persoon, of ter voorkoming of beëindiging van een activiteit die wij als onwettig beschouwen.

3. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens via speciale websites?

My Kaspersky, Kaspersky Small Office Security Management Console, Kaspersky Business Hub, Anti-Theft Web Management en Protect a Friend, alle tezamen de "Portal".

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van de Portal en toegang te krijgen tot alle functies ervan, dient u een persoonlijk account aan te maken, waarbij u uw e-mailadres (dit wordt uw gebruikersnaam) en een wachtwoord aan ons doorgeeft. We zullen deze gegevens alleen verwerken en gebruiken om u de Portal-services te kunnen aanbieden, tenzij u uitdrukkelijk kiest voor verwerking of gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om per e-mail nuttig nieuws over producten en diensten van Kaspersky Lab te ontvangen).

Koppel uw account aan een Facebook-account als u zich bij My Kaspersky wilt aanmelden met uw inloggegevens voor Facebook.

Bezoek het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over de manier waarop Facebook persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Accountinstellingen en aankopen

U kunt op elk gewenst moment uw accountgegevens, wachtwoord en voorkeuren bekijken, bijwerken of corrigeren en zelfs uw account verwijderen via de functie 'Account Settings'. Daarnaast kunt u uw aankoopgeschiedenis bekijken via de provider van onze webwinkel.

Bij 'Account Settings' kunt u ook een koppeling naar een bankpas toevoegen, zodat u gemakkelijk extra producten en diensten van Kaspersky Lab kunt aanschaffen. Als u deze optie activeert, voegt de provider van onze webwinkel de gegevens van uw bankpas toe aan uw account en worden deze gegevens bewaard voor toekomstige bestellingen. Kaspersky Lab zal een speciale koppeling maken naar het account van de provider van de webwinkel en namens u de bestellingen plaatsen die u verricht. De provider van de webwinkel verstrekt ons ook informatie over de vervaldatum van uw bankpas en de laatste 4 cijfers van het nummer van uw bankpas. Wij krijgen echter geen toegang tot andere gegevens van uw creditcard die door de provider van de webwinkel zijn opgeslagen. De koppeling naar uw account zal uitsluitend op technische wijze worden gevormd en bestaat uit een combinatie van een interne gebruikers-ID en wachtwoord. Deze toegangsgegevens verlenen ons geen toegang tot uw bankpas of andere persoonlijke gegevens die door de provider van onze webwinkel zijn opgeslagen. De interne gebruikers-id wordt gebruikt om de bestellingen te plaatsen die u bij de webwinkel doet.

Apparaten

Na registratie kunt u al uw apparaten beheren die u met behulp van producten van Kaspersky Lab beveiligt. U kunt bijvoorbeeld verloren of gestolen apparaten beschermen, eenvoudig de status controleren van producten van Kaspersky Lab op elk apparaat of bestaande problemen oplossen. Om dat te kunnen doen, dient u deze apparaten te verbinden via de functie 'Devices'. Daartoe dient noodzakelijkerwijs een koppeling worden gemaakt tussen uw Portal-account en de apparaten die u verbindt. Dit zal uiteraard alleen worden gedaan om u de services te kunnen leveren voor het beheer van de apparaten, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik voor andere doeleinden.

Licenties

U kunt al uw licenties voor producten van Kaspersky Lab via de functie 'Licenses' beheren als u uw geldige activatiecode(s) voor elk product toevoegt en een koppeling maakt met het apparaat waarop het product wordt gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om automatisch herinnerd te worden wanneer licenties bijna verlopen of gebruikmaken van een functie voor automatische verlenging. Herinneringen worden alleen per e-mail naar u verstuurd indien u uitdrukkelijk aangeeft dat u dat wilt.

Ondersteuning van gebruikers van Home- en Small Business-producten (via My Kaspersky-portal)

Indien u via ondersteuningsservices om ondersteuning verzoekt bij onze afdeling voor technische ondersteuning of ons Virus Lab-team, vragen we u om informatie die nodig is om u dergelijke ondersteuning te bieden, zoals uw registratie-/licentienummer, uw e-mailadres en informatie over het product waarop uw probleem betrekking heeft, uw computerhardware, uw software en de aard van het probleem. Daarnaast kan het voor dit doeleinde nuttig of mogelijk zelfs noodzakelijk zijn ons bestanden te sturen waarmee u problemen ondervindt via de uploadfunctie. Deze bestanden kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals bestandsnamen, metagegevens of inhoud die aan iemands identiteit is gekoppeld. U bepaalt uiteraard zelf of u bestanden wilt uploaden of niet.

Kaspersky Motorsport-website

Paddock

Wanneer u zich aanmeldt voor de Paddock, verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en gekozen gebruikersnaam/wachtwoord en sturen we u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding.

Nadat u bent ingelogd, kunt u uw persoonlijke voorkeuren wijzigen en reacties achterlaten voor andere gebruikers. Deze reacties zijn zichtbaar voor alle gebruikers mits deze door onze systemen als toepasselijk worden beschouwd en uw gebruikersnaam wordt direct bij uw reactie weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om het recht om reacties achter te laten naar ons eigen goeddunken op te schorten ten behoeve van andere Paddock-gebruikers.

U kunt uw Paddock-account wanneer u wilt verwijderen. Wanneer u uw account verwijdert, verwijderen wij binnen 24 uur uw persoonlijke gegevens uit onze records.

Wij sturen u e-mails om u op de hoogte te houden wanneer een nieuwe functie is toegevoegd en om u te vertellen wanneer de Paddock voorafgaand aan de races is geopend, en van tijd tot tijd sturen wij u e-mails over producten die wij relevant achten.

Blijf op de hoogte

Wanneer u uw gegevens invoert in dit gedeelte van de website, sturen wij u een e-mail om uw aanmelding te bevestigen. Zodra het e-mailadres is bevestigd, sturen wij u regelmatig e-mails om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Kaspersky Motorsport. U kunt uw gegevens wijzigen en u op elk gewenst moment afmelden via de relevante links die in elke e-mail zijn opgenomen.

Contact

Wanneer u uw gegevens invoert in dit gedeelte van de website, sturen wij u een e-mail om de ontvangst van uw vraag te bevestigen. We gebruiken de persoonlijke gegevens in dit formulier uitsluitend om u een reactie op uw vraag te sturen.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van Kaspersky Endpoint Security Cloud en toegang te krijgen tot alle functies ervan, dient u een persoonlijk account aan te maken, waarbij u uw e-mailadres (dit wordt uw gebruikersnaam) en een wachtwoord aan ons doorgeeft. We zullen deze gegevens alleen verwerken en gebruiken om u de Kaspersky Endpoint Security Cloud-services te kunnen aanbieden, tenzij u uitdrukkelijk kiest voor verwerking of gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om per e-mail nuttig nieuws over producten en diensten van Kaspersky Lab te ontvangen).

Accountinstellingen

U kunt op elk gewenst moment uw accountgegevens, wachtwoord en voorkeuren bekijken, bijwerken of corrigeren en zelfs uw account verwijderen via de functie 'Account Settings'.

Apparaten

Na registratie kunt u alle apparaten die u met behulp van Kaspersky Lab-producten hebt beveiligd beheren via Kaspersky Endpoint Security Cloud. U kunt bijvoorbeeld verloren of gestolen apparaten beschermen, eenvoudig de status controleren van producten van Kaspersky Lab op elk apparaat of bestaande problemen oplossen. Om dat te kunnen doen, dient u deze apparaten te koppelen aan de functionaliteit van Kaspersky Endpoint Security Cloud. Daartoe dient noodzakelijkerwijs een koppeling te worden gemaakt tussen uw account en de apparaten die u verbindt. Voordat u kunt beginnen met het beheren van apparaten via Kaspersky Endpoint Security Cloud, dient u alle stappen uit te voeren die zijn vereist om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving voor het gebruik van de Kaspersky Endpoint Security Cloud-services. Daarnaast dient u de instellingen van de Kaspersky Endpoint Security Cloud-functionaliteit voor zover nodig aan te passen aan uw gebruiksscenario. Raadpleeg voor meer informatie onzeonline documentatie.

Om de werking van Kaspersky Endpoint Security Cloud te garanderen, dienen beheerde apparaten gegevens te verzenden naar de Administration Server. Voor een overzicht van gegevens die Kaspersky Endpoint Security Cloud op beheerde apparaten verzamelt, raadpleegt u de sectie "About data provision".

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van Kaspersky Security for Microsoft Office 365 en toegang te krijgen tot alle functies ervan, dient u een persoonlijk account aan te maken, waarbij u uw e-mailadres, uw bedrijfsnaam en een wachtwoord aan ons doorgeeft. U kunt een Kaspersky Endpoint Security Cloud-account gebruiken. We zullen deze gegevens alleen verwerken en gebruiken om u de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service te kunnen aanbieden, tenzij u uitdrukkelijk kiest voor verwerking of gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om per e-mail nuttig nieuws over producten en diensten van Kaspersky Lab te ontvangen). Het e-mailadres dat u tijdens de registratie opgeeft zal worden gebruikt voor mededelingen over de verstrekking van de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service, bijvoorbeeld om u te informeren wanneer de service niet beschikbaar is, wanneer de proefperiode verloopt of wanneer er updates beschikbaar zijn gesteld.

Accountinstellingen

U kunt op elk gewenst moment uw accountgegevens, wachtwoord en voorkeuren bekijken, bijwerken of corrigeren en zelfs uw account verwijderen via de functie 'Account Settings'.

De service configureren

De Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service is rechtstreeks geïntegreerd in Office 365, waarvoor toegang tot Exchange Online is vereist.

Wanneer u kiest voor automatische configuratie, vraagt de service u om uw Global Admin-inloggegevens. De service slaat deze gegevens in geen enkele vorm op, maar gebruikt deze alleen voor de eerste configuratie en om een speciaal account voor e-mailbeveiliging te maken.

Indien u kiest voor handmatige configuratie, zijn Global Admin-inloggegevens niet vereist en wordt het speciale account voor e-mailbeveiliging handmatig door de beheerder gemaakt.

Werking van de service

Wanneer de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service actief is, ontvangt de service berichten en andere objecten (vergaderingen, taken, enz.) om te scannen, die volgens de beveiligingsinstellingen worden verwerkt. In de infrastructuur van Kaspersky Security for Microsoft Office 365 worden geen berichten of objecten opgeslagen die moeten worden gescand.

Een overzicht van gegevens die mogelijk toegankelijk zijn voor de Kaspersky Security for Microsoft Office 365-service en informatie over de gegevens die worden verzameld wanneer de service actief is, vindt u in de sectie "About data provision" van de documentatie.

Support

Wanneer u via onze services voor technische ondersteuning om ondersteuning verzoekt bij onze afdeling voor technische ondersteuning of ons Virus Lab-team, vragen we u om de informatie die nodig is om u hulp te bieden, zoals uw registratie-/licentienummer, uw e-mailadres, product- en servicegegevens met betrekking tot het probleem, informatie over uw computerhardware en software en de aard van het probleem. Daarnaast kan het voor dit doeleinde nuttig of mogelijk zelfs noodzakelijk zijn ons bestanden te sturen waarmee u problemen ondervindt via de uploadfunctie van CompanyAccount. Deze bestanden kunnen ook persoonlijke informatie bevatten, zoals gebruikersspecifieke of anderszins persoonlijk identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of inhoud. U bepaalt uiteraard zelf of u bestanden wilt uploaden of niet.

Kaspersky Lab VirusDesk

Kaspersky VirusDesk is een webpagina die is ontwikkeld om bestanden en URL's te scannen op virussen en u de scanresultaten te verstrekken, om ons te helpen onze opsporingsmethoden in uw belang te verbeteren en om u tegelijkertijd aanvullende informatie te verschaffen over bestanden of URL's die het volgende zouden kunnen zijn:

 1. a) schadelijk, maar niet gedetecteerd en/of als schadelijk beoordeeld ("geïnfecteerd") door de anti-virussoftware van Kaspersky Lab, of
 2. b) schoon, maar abusievelijk als schadelijk beoordeeld door de anti-virussoftware van Kaspersky Lab ("vals alarm").

Voor dit doeleinde staat Kaspersky VirusDesk u toe een bestand naar onze servers te uploaden (met een grootte van maximaal 50 MB) of ons een URL te verstrekken om dit bestand of deze URL te laten controleren op bekende potentiële malware-infecties en onze experts bij Kaspersky Anti-Virus Lab daartoe verdere scans en analyses van de inhoud te laten uitvoeren.

Bij Kaspersky Lab respecteren wij uw wens om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij zullen daarom alleen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken die nodig zijn voor de volledige uitvoering van Kaspersky Virus Desk.

U kunt zelf beslissen of u persoonlijke gegevens wilt verstrekken. Houd er wel rekening mee dat u Kaspersky Virus Desk mogelijk niet kunt gebruiken als u de vereiste gegevens niet verstrekt. Wanneer een bestand dat u wilt uploaden om te scannen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens bevat, is het volledig uw verantwoordelijkheid om te beoordelen en te beslissen of u de gegevens met ons wilt delen en daarvoor toestemming hebt. Wij bij Kaspersky Lab zullen dergelijke gegevens uitsluitend gebruiken om de inhoud te scannen en te analyseren om mogelijke malware-infecties te ontdekken, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uw recht om deze gegevens met ons te delen.

Indien u feedback wilt ontvangen over de mogelijke malware-infectie van informatie die u aan ons hebt verstrekt, kunt u uw e-mailadres invoeren nadat u hebt geklikt op "I want to get check results by email". Wij gebruiken uw e-mailadres om u dergelijke resultaten te verstrekken en u ondersteuningsservices te bieden op basis van uw eerdere verzoeken.

Kaspersky CompanyAccount

Accountregistratie

Om CompanyAccount en alle bijbehorende functies te kunnen gebruiken, dient u het volgende aan te maken:

 • persoonlijk account
 • een account voor uw bedrijf, tenzij uw collega's dit eerder hebben gedaan

Hiertoe dient u uw zakelijke e-mailadres op te geven (dit wordt uw gebruikersnaam), uw wachtwoord, uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam en land en de licentie van uw bedrijf voor het gebruik van Kaspersky Lab-applicaties. Wij verwerken en gebruiken deze informatie uitsluitend om u CompanyAccount-services en technische ondersteuning te bieden, tenzij u expliciet kiest voor verwerking of gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden. Na registratie wordt uw persoonlijke account gekoppeld aan het account van uw bedrijf.

Indien het account van uw bedrijf eerder is aangemaakt, worden uw registratiegegevens (voornaam, achternaam en zakelijk e-mailadres) verzonden naar de CompanyAccount-beheerder van uw bedrijf. De medewerker van het bedrijf die als eerste het bedrijf en een persoonlijk account registreert, wordt doorgaans als beheerder aangewezen.

Accountinstellingen

U kunt op elk moment uw accountgegevens en wachtwoord bekijken, bijwerken of corrigeren of uw account verwijderen op het tabblad "My account". Nadat uw account is verwijderd, worden uw gegevens door Kaspersky Lab opgeslagen om de klantenservice te verbeteren, maar uw mogelijkheid om via dit account toegang te krijgen tot CompanyAccount wordt geblokkeerd.

De CompanyAccount-beheerder van uw bedrijf heeft ook de mogelijkheid om uw accountinstellingen te veranderen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wanneer u de CompanyAccount-beheerder bent van uw bedrijf, hebt u de mogelijkheid om de persoonlijke accounts van al uw collega's te wijzigen en het account van het volledige bedrijf te blokkeren (de persoonlijke accounts van medewerkers blijven in het systeem aanwezig).

Licenties

U kunt licenties van uw bedrijf voor producten van Kaspersky Lab toevoegen en bekijken op het tabblad "Licenses" van CompanyAccount (activeringscodes of bestanden met sleutels voor elk product). De licentie die tijdens de registratie wordt verstrekt, wordt automatisch toegevoegd aan de CompanyAccount-gegevens van uw bedrijf.

Bestanden met sleutels worden niet fysiek opgeslagen bij CompanyAccount. Het systeem slaat alleen een record met informatie over uw bedrijfslicentie op.

Elke medewerker van het bedrijf waarvan het persoonlijke account is gekoppeld aan de CompanyAccount van uw bedrijf, heeft toegang tot de lijst met licenties.

Uw CompanyAccount-beheerder kan licenties van uw bedrijf wissen door ze uit de lijst te verwijderen.

Contracten

Wanneer uw bedrijf extra ondersteuningsservices koopt, kunt u de lijst met services die zijn aangeschaft bekijken op het tabblad "Contracts" nadat de aankoop is verwerkt.

De lijst met contracten is beschikbaar voor de medewerkers van het bedrijf die op het moment van aankoop zijn aangewezen als gemachtigde gebruikers van de betaalde service. Deze personen ontvangen automatisch berichten over het aflopen van het contract.

Verzoeken om klantondersteuning

Wanneer u via CompanyAccount contact opneemt met de klantenservice of het Anti-Virus Lab-team voor ondersteuning, kunnen we u vragen om informatie te verstrekken die wij nodig hebben om u te helpen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over het product waarop uw verzoek betrekking heeft, computerhardware, uw bedrijfsnetwerk, software en de aard van het probleem. Daarnaast kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn dat u ons de bestanden stuurt waarmee u problemen hebt of bestanden die bepalend zijn voor de configuratie van uw computernetwerk. U kunt dit doen via de optie "Attach files" in het aanvraagformulier. Deze bestanden bevatten mogelijk gebruikersspecifieke of anderszins persoonlijk identificeerbare bestandsnamen, metagegevens of inhoud. U bepaalt altijd zelf of u deze bestanden wel of niet wilt uploaden. Als u bestanden wilt uploaden, moet u eerst onze regelgeving betreffende gegevensverstrekking op de uploadpagina bekijken en accepteren.

Om de juiste ondersteuningsafdeling voor uw verzoek te kunnen kiezen, zullen we gebruikmaken van informatie over de licenties van uw bedrijf, het land en mogelijk de taal die u voor de CompanyAccount-interface hebt geselecteerd.

Uw collega's hebben mogelijk toegang tot uw verzoeken als uw CompanyAccount-beheerder handmatig de bijbehorende instellingen wijzigt (de beheerder kan verzoeken automatisch weergeven). Verzoeken zijn onbeperkt toegankelijk, maar de bestanden die u hebt geüpload worden mogelijk zes maanden na het sluiten van uw verzoek verwijderd.

Partner Portal van Kaspersky Lab

Wij vragen u om persoonlijke gegevens wanneer u een order plaatst, een product registreert, een service aanvraagt, een enquête invult, deelneemt aan een prijsvraag, met ons correspondeert of aan andere activiteiten op onze website deelneemt. Bijvoorbeeld:

 • Als u online een order indient, wordt u gevraagd om vereiste gegevens voor de transactie op te geven, zoals uw naam, adres en creditcardnummer.
 • Als u per e-mail of telefonisch om technische ondersteuning verzoekt, vragen wij u om gegevens die vereist zijn voor dit verzoek, zoals uw registratie-/licentienummer en informatie over uw computerhardware, software en de aard van het probleem dat optreedt.

U kunt zelf beslissen of u doorgaat met een activiteit waarbij om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Houd er wel rekening mee dat u de activiteit mogelijk niet kunt voltooien als u de aangevraagde gegevens niet verstrekt.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 • Om u informatie te bieden over viruswaarschuwingen, productupgrades, nieuwe producten of diensten en voor nieuwsbrieven, informatieve e-mailberichten en onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen
 • Om ons te helpen bij het creëren van relevante content voor u
 • Om u speciale aanbiedingen van Kaspersky te doen waarvoor u mogelijk belangstelling hebt
 • Om ons te helpen betere producten en diensten te leveren in overeenstemming met uw behoeften
 • Om u de mogelijkheid te bieden om producten te kopen en te downloaden, toegang tot diensten te verkrijgen of deel te nemen aan activiteiten van uw keuze
 • Om u te helpen snel software, services of productinformatie te vinden die u belangrijk vindt

Kaspersky Lab maakt gebruik van externe leveranciers die diensten voor ons verrichten. Zij kunnen worden ingezet om producten te distribueren, technische ondersteuning te bieden of orders te verwerken. Onze leveranciers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van klanten veilig en strikt vertrouwelijk blijven, en zij mogen persoonlijke gegevens uitsluitend namens Kaspersky Lab en voor geen enkel ander doel gebruiken.

4. Principes van Kaspersky met betrekking tot gegevensbescherming

Onze websites zijn bewust zo ontworpen dat er zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens hoeven worden verwerkt. In bepaalde gevallen zijn we verplicht uw persoonlijke gegevens door te sturen naar derden vanwege de geldende juridische vereisten. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vermoeden van een wettelijke overtreding of misbruik van onze website is.

Voor de levering van bepaalde diensten maken we gebruik van externe leveranciers. Indien dergelijke externe leveranciers van diensten toegang tot persoonlijke gegevens dienen te hebben, zorgen wij ervoor dat dergelijke toegang beperkt is tot de mate die nodig is voor de levering van de betreffende dienst. Verder dienen dergelijke leveranciers de gegevensbeschermingsregels na te leven die van toepassing zijn.

5. Gebruiken we cookies of social plug-ins?

We gebruiken verschillende soorten "cookies" (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst):

 • Cookies voor gebruikersinvoer
 • Verificatiecookies
 • Advertentiecookies van derden
 • Eigen analytische cookies
 • Cookies voor het bijhouden van social plug-ins

U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat cookies worden geblokkeerd of dat u door het systeem wordt geïnformeerd als een website een cookie wil instellen. Houd er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet meer al onze websitefuncties kunt gebruiken.

We gebruiken ook verschillende soorten "social plug-ins".

Hier vindt u een overzicht van cookies die worden gebruikt door onze websites en een tabel waarin wordt uitgelegd welke social plug-ins we gebruiken.

6. Gegevensbescherming met betrekking tot partners en koppelingen

Onze websites bevatten meerdere koppelingen naar bedrijven waarmee we een zakelijke relatie hebben, met name de leverancier van onze webwinkel, Digital River. Wat het gebruik van de websites van onze partners betreft, zijn wij in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de naleving van vereisten voor gegevensbescherming. Voor informatie over gegevensbescherming wanneer u deze websites bezoekt, raadpleegt u het privacybeleid voor de websites van het betreffende bedrijf.

8. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die wij ontvangen, worden op speciaal beschermde servers opgeslagen. De toegang is beperkt tot een aantal bevoegde personen die toegang moeten hebben om onze websites te beheren of voor de goede werking hiervan te zorgen, met name met betrekking tot technische ondersteuning. We gebruiken beheermaatregelen en fysieke en elektronische maatregelen die de norm zijn binnen de branche om de persoonlijke gegevens die wij hebben ontvangen tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. We voorzien alle persoonlijke gegevens die verzonden worden van encryptie met behulp van SSL-technologie (Secure Sockets Layer) en slaan uitsluitend die gegevens op in beveiligde datacenters.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw profiel weergeven en wijzigen door u aan te melden bij uw account.

Op verzoek informeren we u over welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en waarom. We doen ons uiterste best de juiste gegevens op te slaan en deze actueel te houden, maar als uw gegevens toch niet kloppen, zullen we dit meteen corrigeren als we er zelf achter komen of als u hierom vraagt.

Neem in deze gevallen contact met ons op.

Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of als u de toestemming wilt intrekken die u hebt verleend voor het verwerken van persoonlijke gegevens, kunt u op dezelfde manier contact met ons opnemen. U kunt uw accountgegevens ook verwijderen door deze instelling in uw profiel te bevestigen of door specifieke functies uit te voeren op de bijbehorende speciale websites.

Als het om technische of juridische redenen niet mogelijk is uw gegevens te verwijderen, worden de betreffende gegevens in plaats daarvan door ons geblokkeerd.

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u meer vragen of suggesties hebt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens die in het kader van het gebruik van onze websites worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen.

Wij gebruiken cookies om je ervaring op onze websites te verbeteren. Je gaat hiermee akkoord wanneer je onze website gebruikt en hierop navigeert. Je vindt gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website door op de knop voor meer informatie te klikken.

Accepteren en sluiten