Het nieuwe normaal begint bij de basis

De 1,5 meter samenleving is lastig uit te leggen aan kinderen. Om dit tastbaar te maken heeft Kaspersky 500 Aura Aware sensoren gedoneerd aan 62 basisscholen. Dit om de communicatie over (digitale) veiligheid te starten.

Het nieuwe normaal begint bij de basis

Sinds COVID-19 is bewustzijn rondom veiligheid belangrijker dan ooit. Zowel offline waar de dreiging fysiek is, als online waar cybercriminelen slim inspelen op de massale vlucht die digitale communicatie heeft genomen. Zo benadrukten wij eerder al hoe belangrijk het is om kennis rondom veilig digitaal thuiswerken te vergroten. Als groot voorstander van goede communicatie rondom digitale veiligheid, gaat Kaspersky nu ook het gesprek aan met de allerjongsten.

Begin juni gingen de Nederlandse basisscholen weer open. De meeste leerkrachten, ouders en kinderen stonden te springen, maar het is ook even wennen. Met het versoepelen van de maatregelen, is het zoeken naar het nieuwe normaal in de 1,5 meter samenleving. Ook voor basisscholen. Want, hoe zorg je ervoor dat deze maatregel gehandhaafd wordt? En belangrijker nog: hoe zorgen we ervoor dat iedereen de maatregel snapt?

Veiligheid begrijpelijk maken

Het is voor iedereen wennen om 1,5 meter afstand te houden en voor kinderen helemaal. Waarom is die 1,5 meter nodig? En wat is nu eigenlijk 1,5 meter? Om basisscholen te helpen dit bespreekbaar te maken, doneert Kaspersky 500 sensoren van Aura Aware aan 62 basisscholen. Deze sensor geeft aan wanneer iemand dichterbij dan 1,5 meter komt. Zo kunnen leraren de 1,5 meter ook (audio)visueel maken. Op deze manier hopen wij scholen te stimuleren om het gesprek aan te gaan met kinderen over veiligheid in het nieuwe normaal, zowel off-áls online.

Van fysiek naar online

Met dit initiatief zetten wij een eerste stap in het bespreekbaar maken van een lastig onderwerp ‘Veiligheid in het nieuwe normaal’. Het stopt echter niet bij de 1,5 meter maatregel. Kinderen zijn – juist nu – veel online, een plek waar helaas nog steeds veel criminaliteit plaatsvindt. Naast fysieke veiligheid, is ook digitale veiligheid belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd is dit voor velen een lastig onderwerp om met kinderen te bespreken. Zeker omdat het internet niet tastbaar gemaakt kan worden. Toch moedigen we volwassenen aan om deze gesprekken aan te gaan en zoeken we altijd naar manieren om hierbij te helpen.

Tips