Het Internet Governance Forum, transparantie en stalkware

Kaspersky kreeg de eer om deel te nemen aan het 15e jaarlijkse Internet Governance Forum.

Nu het internet zijn vierde decennium nadert, willen we graag stilstaan bij het feit dat we in deze korte periode monumentale, wereldwijde verandering hebben gezien — zowel in de echte wereld als natuurlijk in de digitale.

Met dat in het achterhoofd werd er bij het vijftiende Internet Governance Forum gediscussieerd tijdens meer dan 200 sessies met een focus op gegevens, het milieu, integratie en vertrouwen. Vanwege de COVID-19-perikelen vond het evenement dit jaar digitaal plaats, en onder andere Eugene Kaspersky nam deel aan het rondetafelgesprek over internetveiligheid.

Behalve Eugene, die sprak over cybersecurity en transparantie, werden er tijdens het evenement tal van uitstekende debatten gevoerd. Een aantal leden van het Kaspersky-team, waaronder Felix Aimé van het Global Research and Analysis Team (GReAT), bespraken stalkerware, mogelijke manieren om hiermee om te gaan, en hoe onderzoeksteams (waaronder het onze) bewustzijn over dit probleem kunnen creëren.

Om meer te weten te komen over stalkerware, wat het is en hoe het werkt, kunt u bij de briljante Coalition Against Stalkerware terecht.

Daarnaast was er ook aandacht voor de enorm netelige kwestie van vertrouwen in de supply chain — en dan in het bijzonder de aanpak van de moeilijke taak om vertrouwen te garanderen in een wereldwijde supply chain.

Gedurende het evenement viel vooral de toewijding van alle betrokkenen (particuliere entiteiten, overheden en individuele burgers) erg op. Ze werken allemaal onvermoeibaar aan een veiliger en transparanter internet.

We hielden ook ons Global Transparency Initiative-evenement, waarbij onderzoek werd gedaan naar vertrouwen, transparantie en de toekomst — om het nog niet te hebben over het idee dat vertrouwen verdiend kan worden door openheid en transparantie, en dat de erosie van vertrouwen geen gegeven is. Helaas zien we keer op keer verhalen over het versplinterende internet en wat een gebalkaniseerd internet zou betekenen voor mensen en bedrijven over de hele wereld. De toekomst hoeft er niet zo uit te zien.

Tips