Cybersecurity-economie

Onze collega’s onderzochten de economische aspecten van cybersecurity en brachten verslag uit van de dominante trends.

Dit is natuurlijk niet het eerste jaar met een behoorlijke focus en impact op cybersecurity, maar 2020 is hierin wel een belangrijk jaar. Bedrijven hebben allerlei nieuwe praktijken, technologieën en aanpakken moeten ontwikkelen en implementeren, en snel ook. Een van de zaken waar de Kaspersky Global Corporate IT Security Risks Survey van dit jaar zich op focuste is hoe cybersecurity van invloed is geweest op budgetten en risicobeoordelingen.

Voor deze enquête werden er 5266 respondenten in 31 landen ondervraagd over de toestand van IT-beveiliging in hun bedrijven, de dreigingen waar ze mee te maken hebben en de kosten die er na een aanval gemaakt zijn.

Helaas hebben grote bedrijven op ondernemingsniveau hun cybersecurity-uitgaven van een gemiddelde van $ 18.9 miljoen vorig jaar moeten bijstellen naar $ 14 miljoen in 2020. Ten overstaan van aan COVID-19 gerelateerde kosten en verliezen, die veelal onverwacht waren, zijn dit soort bezuinigingen niet verrassend, hoewel de IT-uitgaven voor beveiliging verhoudingsgewijs omhoog zijn gegaan. Het beeld bij mkb’s is anders: beveiligingsbudgetten stegen hier een beetje (van $ 267.000 in 2019 tot $ 275.000 in 2020).

Hoe dan ook, 71% van de bedrijven is van plan om hun investeringen in beveiliging gedurende de komende drie jaar te verhogen. Bovendien gaven ondervraagden, ongeacht de grootte van hun bedrijf, de verhoogde complexiteit van IT-infrastructuren en de behoefte aan verbeterde expertise bij werknemers als de belangrijkste redenen voor deze verhoging. Sommigen (17%) hopen de cybersecurity-kosten op hetzelfde niveau te houden, en alleen de resterende 12% overweegt nog meer bezuinigingen door te voeren als deel van een algehele optimalisatie of in het geloof dat vroegere investeringen al geholpen hebben om de belangrijkste problemen op te lossen.

We zijn van plan om de onderzoeksresultaten als een reeks verslagen te publiceren. Deel één, dat een aantal van de interessantste bevindingen bevat, is beschikbaar op de website van onze IT Security Calculator, een tool voor het bepalen van een optimaal cybersecurity-budget gebaseerd op de grootte, regio en industrie van een bedrijf. Behalve statistieken en analyses bevat deze sectie van het rapport ook tips van onze experts, analyses van de meest voorkomende cyberincidenten, en schattingen van de gemiddelde kosten van incidenten met betrekking tot zakelijk gegevensverlies voor bedrijven van verschillende groottes.

Tips