Digitale voetafdruk en online privacy: Hebben we rechten nodig om vergeten te worden?

Leven in het digitale tijdperk kent tal van voordelen, maar elke keer dat we online gaan, laten we onze sporen achter – is dit het moment om te vragen om het recht om vergeten te worden?

Telkens als we online gaan, bouwen we. We bouwen onze kennis en bewustzijn op door websites te bezoeken, we bouwen onze online aanwezigheid op door te posten en te liken op sociale media, en we bouwen onze digitale voetafdruk op door middel van cookies.

In het digitale tijdperk hebben veel mensen de vruchten geplukt van een online aanwezigheid, zoals het opzetten van social media-profielen om in contact te blijven met vrienden, het aanmaken van een e-mailadres om te solliciteren of zelfs het hebben van een account om online te winkelen. Nu onze digitale voetafdruk elke dag groter wordt, vinden steeds meer mensen het een uitdaging om hun online identiteit te beheren en volledig te begrijpen hoe het delen of liken van een post van invloed kan zijn op hun toekomstige carrière of relatie met een geliefde. Dit doet vragen rijzen over de mate van controle die we hebben over onze online persoonlijkheid.

In de laatste maanden van 2021 heeft Kaspersky in 11 Europese landen onderzoek gedaan onder meer dan 8.500 mensen met als doel het bewustzijn en de houding van internetgebruikers ten opzichte van hun online privacy in kaart te brengen. We wilden achterhalen hoeveel inzicht mensen hebben in en hoeveel controle ze hebben over wat ze online plaatsen, en in hoeverre ze overwegen eerdere sociale media-activiteiten te veranderen. In het algemeen wilden we te weten komen of we het recht om te worden vergeten nodig hebben of zouden moeten hebben, en we hebben dit gedaan door ons onderzoek onder drie kopjes te groeperen.

What’s not to Like meet het inzicht van mensen in de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van hun online activiteiten, met name het posten van polariserende onderwerpen. Het gaat ook na in welke mate verschillende bevolkingsgroepen vinden dat het posten van berichten over bepaalde onderwerpen hun mening over anderen en zichzelf beïnvloedt. Not Top for the Job meet de mate van bewustzijn over de impact van iemands digitale voetafdruk op zijn loopbaanvooruitzichten. Het laat ook zien welke mate van controle mensen denken te hebben over hun gegevens. Ten slotte onderzoekt Licence to Will de mate van ongemak en voorbereiding die mensen hebben doorgemaakt als het gaat om het toevoegen van persoonlijke inloggegevens aan testamenten, alsmede wat er met hun gegevens gebeurt na hun overlijden.

Ons onderzoek gaat ook na hoe de perceptie van online privacy verschilt wanneer wordt gekeken naar het land en de generatie. Uit de statistieken blijkt bijvoorbeeld dat generatie Z roekelozer is als het gaat om hun online activiteiten, aangezien velen spijt betuigen en toegeven dat ze een online post uit het verleden hebben verwijderd of willen verwijderen. De resultaten laten ook een wijdverbreid probleem in alle landen zien, aangezien de meeste respondenten zich niet bewust zijn van of niet zeker zijn van de controle die ze hebben over hun digitale aanwezigheid of van wat ze zouden kunnen doen als ze hun online persoonlijkheid echt effectief zouden willen beheren.

De gegevens die we hebben verzameld gaan veel dieper en fijnmaziger dan dit, maar wat duidelijk is, is dat er een kennis- en bewustwordingskloof is, vooral onder jongere mensen.

Is er een recht om vergeten te worden?

Wereldwijd geloven de meeste landen in één of andere vorm van een fundamenteel recht op privacy. Maar bestaat er ook een recht om te worden vergeten? De digitale ruimte is ondoorzichtig en de kloof tussen wat veel mensen denken te weten en wat ze werkelijk weten is groot. Het is onze missie om een veiliger digitale wereld op te bouwen, en daarom zullen wij via onze toolkits en educatieve inhoud blijven werken aan een beter inzicht van mensen in de ruimte waarin zij opereren.

Medio januari 2022 zullen we de resultaten van dit baanbrekende onderzoek bekendmaken. Stay tuned!

Tips