Vijf problemen van gezondheidszorg op afstand

Verslag over het onderzoek naar de toegepaste telezorgpraktijken, de standpunten over de ontwikkeling en de moeilijkheden die zich voordoen bij het verlenen van medische diensten op afstand.

Telezorg belooft tal van voordelen: 24-uursbewaking op afstand van de vitale functies van de patiënt; de mogelijkheid om zelfs in de meest afgelegen gebieden deskundig advies in te winnen; en aanzienlijke besparingen op tijd en middelen. In theorie maakt het moderne niveau van onze technologie dit nu allemaal mogelijk. In de praktijk stuit de telezorg echter nog op bepaalde moeilijkheden.

Onze collega’s, bijgestaan door Arlington Research, ondervroegen vertegenwoordigers van grote medische instellingen over de hele wereld over de toepassing van telezorgpraktijken. De vragen vroegen naar hun mening over de ontwikkeling op dit gebied en vooral over de moeilijkheden die artsen ondervinden wanneer ze medische diensten op afstand verlenen. Hier leest u meer over de bevindingen.

Datalekken van patiëntgegevens

Volgens 30% van de ondervraagden waren patiëntgegevens in hun klinieken gecompromitteerd als gevolg van telezorgsessies. In het huidige klimaat van streng gereguleerde bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) kunnen lekken ernstige problemen veroorzaken voor medische instellingen, zowel wat reputatieschade als wat boetes van toezichthouders betreft.

Hoe kan dit worden opgelost? Voordat een nieuw IT-gebaseerd proces wordt ingevoerd, is het zinvol een externe audit uit te voeren om veiligheids- en privacytekortkomingen te identificeren en verhelpen.

Gebrek aan inzicht in gegevensbescherming

42% van de respondenten gaf toe dat medisch personeel dat deelneemt aan telezorgbehandelingen geen duidelijk inzicht heeft in de gegevensbeschermingsprocessen die in hun kliniek worden toegepast. Dit is zonder enige twijfel een kwalijke kwestie. De arts (a) kan een fout maken die tot een lek leidt en (b) zal niet in staat zijn de (steeds vaker voorkomende) vragen van de patiënt te beantwoorden.

Hoe kan dit worden opgelost? Eerst moet de medische instelling een document opstellen waarin duidelijk wordt uiteengezet hoe gegevens worden opgeslagen en verwerkt, en dit naar alle werknemers versturen. Ten tweede moeten artsen zich meer bewust zijn van moderne cyberdreigingen. Dit zal de kans op fouten minimaliseren.

Ongeschikte software

54% van de respondenten zei dat hun instellingen telezorgdiensten aanbieden met behulp van software die niet voor dit doel is ontworpen. Ook dit kan lekken veroorzaken, simpelweg als gevolg van de technische beperkingen van de gebruikte softwareplatforms of van niet-gepatchte kwetsbaarheden in die platforms.

Hoe kan dit worden opgelost? Gebruik waar mogelijk software die speciaal voor medische doeleinden is ontworpen. Voer een beveiligingsaudit uit van alle toepassingen die worden gebruikt om diensten op afstand te verlenen.

Diagnostische fouten ten gevolge van technische beperkingen

34% van de organisaties had te maken gehad met gevallen van verkeerde diagnoses als gevolg van slechte foto- of videokwaliteit. Dit probleem is gedeeltelijk een gevolg van het eerdergenoemde: videoconferentie-software vermindert vaak automatisch de beeldkwaliteit om een naadloze sessie te garanderen. Maar er kunnen ook problemen ontstaan door overbelaste servers of communicatiekanalen.

Hoe kan dit worden opgelost? Helaas hangt niet alles af van het medisch bedrijf – de wortel van het probleem kan ook liggen in apparatuur van lage kwaliteit aan de kant van de klant. Toch moet het bedrijf alles in het werk stellen om mogelijke complicaties tot een minimum te beperken door te zorgen voor back-upcapaciteit (als er lokale servers worden gebruikt voor teleconferenties) en een reservecommunicatiekanaal.

Verouderde besturingssystemen

73% van de telezorginstellingen gebruikt apparatuur met verouderde besturingssystemen. In sommige gevallen heeft dit te maken met compatibiliteitsvereisten, maar het kan ook te maken hebben met upgradekosten of gewoon een gebrek aan gekwalificeerd IT-personeel. Een kwetsbaar systeem in het netwerk kan als ingang voor aanvallers dienen en zowel worden gebruikt om patiëntengegevens te stelen als om telezorgprocessen te saboteren.

Hoe kan dit worden opgelost? Het spreekt voor zich dat besturingssystemen waar mogelijk moeten worden bijgewerkt. Dit is echter niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld wanneer er verouderde medische apparatuur wordt gebruikt. In dit geval raden wij aan om kwetsbare systemen in een apart netwerksegment offline te isoleren en ze uit te rusten met gespecialiseerde beveiligingsoplossingendie in de Default Deny-modus werken.

Meer details over het rapport Telehealth Take-up: Risks and Opportunities vindt u hier.

Tips