Onze uitgangspunten van samenwerking met overheden en wetshandhavingsinstanties

Als particulier bedrijf hebben we met geen enkele overheid politieke banden. We werken wel samen met de autoriteiten van veel landen en met internationale wetshandhavingsinstanties om cybercriminaliteit te bestrijden, en daar zijn we trots op. In het belang van internationale cyberbeveiliging werken we samen met autoriteiten door technisch advies te geven of een deskundige analyse van schadelijke programma's te maken op basis van een rechterlijke beslissing of tijdens een onderzoek.

Andere cyberbeveiligingsleveranciers doen hetzelfde. Zonder de expertise van beveiligingsprofessionals zouden succesvolle wetshandhavingsactiviteiten onhaalbaar zijn. Wanneer cybercriminaliteit zich binnen de grenzen van een land afspeelt, staan IT-beveiligingsbedrijven wetshandhavingsinstanties bij tijdens het onderzoek. Wanneer cybercriminaliteit internationaal is, werken ze samen met de wetshandhavingsinstanties van de betrokken landen om te voldoen aan wettelijk beleid en federale rechtsgebieden. Deze samenwerking is essentieel bij de internationale bestrijding van cybercriminaliteit.

We werken internationaal samen met de IT-beveiligingsgemeenschap, internationale organisaties, nationale en regionale wetshandhavers (zoals INTERPOL, Europol, de Microsoft Digital Crimes Unit, de National High Tech Crime Unit (NHTCU) van de Nederlandse politie en de City of London Police), evenals de Computer Emergency Response Teams (CERT) overal ter wereld. Gedurende het onderzoek bieden de beveiligingsexperts van Kaspersky Lab alleen technische expertise en richten zij zich op het analyseren van malware. Het bedrijf hanteert dezelfde methoden en uitgangspunten bij de ontdekking en analyse als bij commercieel gemotiveerde malware.

In oktober 2014 hebben Kaspersky Lab en Europol een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor de twee organisaties nauwer kunnen samenwerken. Bovendien heeft Kaspersky Lab INTERPOL ondersteund bij de lancering van het Digital Crime Center in het Global Complex for Innovation (IGCI) te Singapore, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het technische gedeelte van onderzoeken door INTERPOL naar cyberincidenten met hun producten en informatie.

We houden ook regelmatig speciale trainingen voor internationale politiediensten, evenals voor medewerkers van INTERPOL en Europol.