Burger heeft weinig vertrouwen in rol van de overheid

Utrecht, 12 februari 2015 – Terwijl de politiek online privacy hoog op de agenda zet, blijkt dat Nederlanders geen idee hebben wat de rol van de overheid daarin is. Uit onderzoek van Kaspersky Lab wordt duidelijk dat bijna 90% van de burgers niet bekend is met de huidige wetsvoorstellen rondom privacybescherming. Verder geeft ruim een derde van de respondenten aan weinig vertrouwen te hebben in de rol van de overheid bij het veilig omgaan met burgerinformatie. Dat terwijl de Nederlandse bevolking onze staat daartoe wel de grootste verantwoordelijkheid (90%) toedicht. Het merendeel van de burgers prefereert gemak, veiligheid en betere gezondheidzorg boven online privacy. Tenslotte weet 86% van de Nederlandse bevolking niet wat er gebeurt met zijn of haar gegevens bij het opslaan met behulp van een online dienst. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het recent gehouden onderzoek in opdracht van Kaspersky Lab onder > 1000 Nederlanders vanaf 18 jaar.

Bijna alle respondenten (90%) vinden de bescherming van hun online privacy belangrijk. Dat is alleen niet terug te zien in hun kennis en gedrag omtrent dit onderwerp. Zo weet het merendeel van onze bevolking niet of hun online privacy voldoende beschermd is. En minder dan de helft neemt voldoende technische maatregelen. Ondanks het massale gebruik van de cloud, weet slechts 14% van de Nederlandse bevolking wat er precies gebeurt met die persoonlijke gegevens.

Rol van de overheid

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van zijn online privacy legt de Nederlandse burger voor een groot deel bij zichzelf, 55% geeft aan zichzelf zeer verantwoordelijk te voelen. De rol van de overheid wordt met 72% zelfs nog groter geacht, terwijl dat juist bij webwinkels en social media aanzienlijk minder het geval is (30% c.q. 24%). Ook de verantwoordelijkheid van financiële en medische instellingen is met 60% respectievelijk 61% hoog.

Ondanks de grote mate van verantwoordelijkheid die de respondenten neerleggen bij financiële en medische instellingen en de overheid, is de burger niet overtuigd van de veiligheid van onze online privacy bij deze partijen. Zo acht ruim een derde van de Nederlanders onze persoonlijke gegevens niet veilig bij de overheid. Slechts een derde van de burgers is van mening dat de politiek voldoende doet om de online privacy te beschermen. 33% vindt dat de overheid te weinig doet en nog een derde deel weet überhaupt niet wat de overheid doet.

“Wat verder opvalt, is dat burgers bereid zijn een deel van hun online privacy op te geven als helder is wat dat oplevert. Nederlanders zijn het meest bereid hun medische gegevens te delen en deze centraal op te slaan voor het verkrijgen van optimale hulp. Het merendeel van de respondenten staat ook positief tegenover het opslaan van DNA voor het oplossen van misdrijven. Deze uitkomsten geven zowel bedrijfsleven als politiek te denken hoe om te gaan met ons online privacy-beleid. Ik ben van mening dat we privacy-by-design goed moeten regelen. Op een manier dat het praktisch uitvoerbaar is voor zowel overheden als het bedrijfsleven. Gemak, veiligheid en een goede gezondheidszorg moeten daarbij voorop staan,” aldus Martijn van Lom, General Manager Benelux van Kaspersky Lab.

Onderzoeksopzet

Kaspersky Lab heeft onderzoek gedaan naar het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking van het online beschikbaar stellen van privacygegevens. Er is gevraagd naar de mate van bereidheid om online privacy in te leveren voor verschillende persoonlijke voordelen. Dit is het eerste nationale onderzoek naar de mening van de burgers over de rol van de overheid en voorgestelde wetgeving op het gebied van online privacy. De onderzoeksresultaten geven daarnaast inzicht in de toekomstverwachtingen ten aanzien van online privacy. Dit onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek in de vorm van een online panel met een netto steekproefgrootte van 1050 respondenten van 18 jaar en ouder. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 20 tot 27 januari 2015.

Nationaal onderzoek Kaspersky Lab toont massale onwetendheid rondom online privacy

Burger heeft weinig vertrouwen in rol van de overheid
Kaspersky Logo