Overslaan naar hoofdinhoud

De toegenomen belangstelling van het bedrijfsleven voor cybersecurity heeft al geleid tot verbetering in de IT-security, blijkt uit een studie van PWC. Dit is een gevolg van het toegenomen gebruik van digitale technologieën en het steeds veranderende dreigingslandschap. Om te onderzoeken wat bedrijven momenteel spenderen aan dit cruciale terrein en wat hun plannen voor verdere investeringen zijn, heeft Kaspersky in 26 landen 3.230 interviews afgenomen bij bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Uit de peiling blijkt dat de IT-budgetten voor cybersecurity de komende drie jaar opnieuw zullen stijgen voor zowel Europese mkb-bedrijven als de grote ondernemingen om een reeks zaken te dekken. Grote Europese ondernemingen hadden mediaan gezien een IT budget van ongeveer 6,2 miljoen euro (6,8 miljoen dollar), waarvan 1,8 miljoen euro (2 miljoen dollar) was gealloceerd voor cybersecurity. Europese mkb-bedrijven investeerden mediaan gezien ongeveer 138.000 miljoen euro (150.000 dollar) in cybersecurity op een algemeen IT-budget van 345.000 euro (375.000 dollar).

De belangrijkste redenen om de IT-securitybudgetten te verhogen zijn vooral de complexiteit van de IT-infrastructuur (46% van mkb, 54% van grote ondernemingen), en een behoefte om het niveau van specialistische security-expertise te verbeteren (36% mkb, 34% grote ondernemingen). Nieuwe potentiële risico’s als gevolg van toegenomen geopolitieke of economische onzekerheid werden door 28 procent van de mkb-bedrijven en 33 procent van de grote ondernemingen genoemd als redenen voor een verhoging van de investeringen. 

Belangrijkste factoren voor IT-securitybudgetten

De extra budgettering zou bedrijven hopelijk helpen om de meest zorgwekkende problemen met betrekking tot IT-security aan te pakken. Dit jaar beschouwt iets meer dan de helft (51%) van de Europese bedrijven problemen met databescherming als de grootste uitdaging. De tweede belangrijkste zorg die door bijna 36 procent van de respondenten wordt genoemd, zijn problemen met de invoering van cloudinfrastructuur, gevolgd door de securitykosten van steeds complexere technologische omgevingen (34%).

"Bedrijfscontinuïteit is steeds afhankelijker van informatiebeveiliging. Nu de infrastructuur complexer wordt en cyberaanvallen geavanceerder, worden bedrijven zich meer bewust van cyberproblemen en begrijpen ze de noodzaak beter om elk bedrijfsmiddel binnen de organisatie te beschermen", zegt Ivan Vassunov, VP, Corporate Products bij Kaspersky. "Staatsregelgeving is een andere belangrijke factor die van invloed is op de groeiende budgetten voor informatiebeveiliging. Deze organisaties eisen dat bedrijven hun activiteiten en data veilig houden. Soms scherpen toezichthouders de regels aan voor de hele verticale markt of industrie."

Het volledige rapport "IT Security Economics 2022" is hier te downloaden.

Europese bedrijven zijn van plan IT-securitybudgetten de komende drie jaar te verhogen met 10%

De toegenomen complexiteit van de IT-infrastructuur, een behoefte om het niveau van specialistische security-expertise te verbeteren en geopolitieke of economische onzekerheid zijn de belangrijkste factoren die de uitgaven voor cybersecurity voor bedrijven van elke omvang stimuleren, zo blijkt uit de laatste editie van Kaspersky's jaarlijkse IT Security Economics-rapport.
Kaspersky Logo