KASPERSKY LAB – PRIVACYBELEID PRODUCTEN EN DIENSTEN

Inleiding

AO Kaspersky Lab, located at bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation, en alle andere bedrijven die behoren tot de groep ‘Kaspersky Lab’ respecteren uw privacy. Dit Privacybeleid Producten en Diensten (Privacybeleid) beschrijft hoe we de gegevens gebruiken die u verstrekt tijdens het gebruik van onze producten en diensten, en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Tevens beschrijven we de maatregelen die we nemen om de gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid.

In verband met specifieke producten of diensten die worden aangeboden door Kaspersky Lab, ontvangt u de overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden en verklaringen die dit beleid met betrekking tot gegevensverwerking aanvullen.

Dit beleid kan worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in wetgeving, voorschriften van de toezichthouders of om wijzigingen in onze procedures betreffende de verwerking van persoonsgegevens op te nemen. Het herziene beleid wordt op onze website geplaatst en is na plaatsing direct van kracht. U kunt het actuele beleid altijd raadplegen op onze website: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Deze versie van het beleid is van kracht met ingang van dinsdag 1 januari 2019.

De bronnen van de gegevens

Kaspersky Lab kan informatie over u verkrijgen uit verschillende bronnen, te weten:

 • Producten en diensten;
 • Uw aanmelding voor producten of diensten van Kaspersky Lab;
 • Naar aanleiding van technische ondersteuning of andere communicatie om de vereiste prestaties van de producten en diensten te garanderen; 
 • Op onze websites;
 • Naar aanleiding van marketing- of andere mededelingen;
 • Door deelname aan een aanbieding, programma of actie.

U kunt er ook voor kiezen om derden toestemming te verlenen om gegevens over u bekend te maken die deze derden ontvangen hebben.

Door Gebruikers verstrekte gegevens en hoe we deze gegevens gebruiken

De verwerking van persoonsgegevens door Kaspersky Lab wordt altijd uitgevoerd op een wettige en eerlijke manier.

Alvorens u begint met het gebruik van de producten of diensten, of uw toestemming bevestigt, wordt u altijd geïnformeerd welke soort gegevens u aan Kaspersky Lab verstrekt. De door u verstrekte gegevens hangen af van de diensten, producten en functies die u gebruikt.  Raadpleeg voor meer informatie over de gegevens die u verstrekt de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers, Verklaring Kaspersky Security Network en andere documentatie van de door u gebruikte producten en diensten; in het bijzonder:

VOOR THUISGEBRUIKERS (B2C):

 • DEEL ‘B’ VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, WAARIN DE GEGEVENS WORDEN BESCHREVEN DIE VERWERKT MOETEN WORDEN OM VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN;
 • KASPERSKY SECURITY NETWORK-VERKLARING, DIE DE GEGEVENS BESCHRIJFT WAARVAN DE VERWERKING DE REACTIESNELHEID VAN PRODUCTEN EN SERVICES KAN VERHOGEN IN HET GEVAL VAN BEDREIGINGEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING;
 • MARKETINGVERKLARING, DIE DE GEGEVENS BESCHRIJFT WAARVAN DE VERWERKING DE PRESTATIES VAN PRODUCTEN KAN VERBETEREN EN EEN BEOORDELING VAN GEBRUIKERSTEVREDENHEID MET BETREKKING TOT PRODUCTGEBRUIK MOGELIJK MAAKT;
 • APARTE FUNCTIEGERELATEERDE VERKLARINGEN, WAARIN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT BESCHREVEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE, BIJVOORBEELD ANTI-SPAM. WANNEER U DE FUNCTIES VAN HET PRODUCT INSCHAKELT, KUNT U KENNIS NEMEN VAN DEZE VERKLARINGEN.

VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS (B2B):

 • SECTIE 'VOORWAARDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING' VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, WAARIN DE GEGEVENS WORDEN BESCHREVEN DIE VERWERKT MOETEN WORDEN OM VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN;
 • KASPERSKY SECURITY NETWORK-VERKLARING, DIE DE GEGEVENS BESCHRIJFT WAARVAN DE VERWERKING DE REACTIESNELHEID VAN PRODUCTEN EN SERVICES KAN VERHOGEN IN HET GEVAL VAN BEDREIGINGEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING. VOOR SOMMIGE PRODUCTEN KAN DE IT-BEHEERDER OF EEN ANDERE WERKNEMER DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET INSTELLEN VAN HET PRODUCT DE HOEVEELHEID TE VERWERKEN GEGEVENS KIEZEN.

De uit de verwerking verkregen gegevens zijn afhankelijk van het product of de dienst, en gebruikers wordt aangeraden om de overeenkomsten en bijbehorende verklaringen die aanvaard zijn tijdens de installatie of het gebruik van de software of de dienst zorgvuldig door te lezen.

Bepaalde gegevens zijn op grond van de wetgeving van bepaalde landen geen persoonsgegevens. Ongeacht het type gegevens en het grondgebied waar de gegevens zijn ontvangen of verwerkt, gebruiken wij de hoogste normen voor gegevensbescherming en passen verschillende juridische, organisatorische en technische maatregelen toe om gebruikersgegevens te beschermen, veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen en ervoor te zorgen dat de rechten van gebruikers uit hoofde van toepasselijk recht worden gewaarborgd.

De gegevens zijn afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, en kunnen het volgende omvatten:

 • Licentie-/abonnementsgegevens

Deze wordt verwerkt om legitieme gebruikers te herkennen. Deze gegevens zijn nodig om de communicatie tot stand te brengen tussen het product en de diensten van Kaspersky Lab – verzenden en ontvangen van productdatabases, updates, enz.

 • Productinformatie

Ook de gegevens over de werking van het product en de interactie hiervan met de gebruiker worden geanalyseerd. Bijvoorbeeld: hoe lang duurt een bedreigingsscan? Welke functies worden vaker gebruikt dan anderen? Antwoorden op deze en andere vragen helpen ontwikkelaars om de producten te verbeteren, waardoor ze sneller en gemakkelijker te gebruiken worden.

 • Apparaatgegevens

Gegevens zoals apparaattype, besturingssysteem enz. kunnen nodig zijn zodat de gebruiker na het opnieuw installeren van het besturingssysteem geen nieuwe licentie voor het beveiligingsproduct hoeft te installeren. Deze informatie helpt ons ook om cyberthreats te analyseren, omdat daaruit blijkt op hoeveel apparaten een specifieke bedreiging van invloed is.

 • Gedetecteerde bedreigingen

Wanneer op een apparaat een (nieuwe of onbekende) bedreiging wordt gevonden, wordt de informatie over deze dreiging verzonden naar Kaspersky Lab. Dit stelt ons in staat om bedreigingen, de bronnen hiervan, elementen van virussen, enz. te analyseren wat resulteert in een hogere kwaliteit van bescherming voor alle gebruikers.

 • Informatie over geïnstalleerde applicaties

Deze informatie helpt bij het creëren van lijsten van ‘veilige’ of onschadelijke applicaties en voorkomt dat beveiligingsproducten deze applicaties onterecht als schadelijk identificeren. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het updaten en uitbreiden van programmacategorieën voor functies zoals Ouderlijk toezicht en de Controle bij het opstarten van de applicatie. Daarnaast helpt deze informatie ons om gebruikers beveiligingsoplossingen te bieden die optimaal aansluiten bij hun behoeften.

 • Bezochte URL's

URL’s kunnen worden verzonden om te controleren of ze schadelijk zijn. Deze informatie helpt ook bij het creëren van lijsten van ‘veilige’ of onschadelijke websites en voorkomt dat beveiligingsproducten deze websites onterecht als schadelijk identificeren. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het updaten en uitbreiden van websitecategorieën voor oplossingen zoals Kaspersky Safe Kids en om te zorgen voor een beteren bescherming van financiële transacties in producten zoals Kaspersky Fraud Protection. Daarnaast helpt deze informatie ons om gebruikers beveiligingsoplossingen te bieden die optimaal aansluiten bij hun behoeften. Informatie over logins en wachtwoorden, indien opgenomen in de initiële browseraanvraag van de gebruiker, wordt verwijderd uit de bezochte URL-adressen tot aan de hostnaam of het IP-adres. In ieder geval is het niet de bedoeling van Kaspersky Lab om gebruikerslogins en wachtwoorden te verwerken, en Kaspersky Lab neemt alle redelijke en adequate maatregelen om de verwerking van deze gegevens te voorkomen.

 • Gebeurtenissen van het besturingssysteem

Nieuwe malware kan vaak alleen worden geïdentificeerd door het verdachte gedrag hiervan. Om deze reden analyseert het product gegevens over processen die op het apparaat worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om processen die wijzen op schadelijke activiteit vroegtijdig te identificeren en om schadelijke gevolgen hiervan, zoals de vernietiging van gebruikersgegevens, te voorkomen.

 • Verdachte bestanden en bestanden die kunnen worden misbruikt door indringers

Als waargenomen wordt dat een (nog) onbekend bestand verdacht gedrag vertoond, kan dit bestand automatisch worden verstuurd voor een grondigere analyse door middel van op automatisch leren gebaseerde apparatuur en, in zeldzame gevallen, door een malware-analist. Persoonlijke bestanden (zoals foto's of documenten) zijn zelden schadelijk en gedragen zich niet verdacht. Hierdoor bestaat de categorie ‘verdacht’ voornamelijk uit uitvoerbare bestanden (.exe). Voor het doen van onderzoek naar incidenten met betrekking tot gegevensbeveiliging, kunnen uitvoerbare of niet-uitvoerbare ‘veilige bestanden’ of delen hiervan worden verzonden.

 • Gegevens wifiverbindingen

Deze informatie wordt geanalyseerd om gebruikers te waarschuwen voor onveilige (d.w.z. slecht beveiligde) wifi-toegangspunten, om te helpen voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk worden onderschept.

 • Contactgegevens gebruikers

E-mailadressen die worden gebruikt voor autorisatie voor de webportalen van Kaspersky Lab (My Kaspersky, Company Account, Kaspersky Endpoint Security Cloud, enz.), en waarmee gebruikers hun bescherming op afstand kunnen beheren. E-mailadressen worden gebruikt voor het verzenden van beveiligingsmeldingen (waarin bijvoorbeeld belangrijke waarschuwingen worden gegeven) aan gebruikers van Kaspersky Lab-producten. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de namen (of nicknames) te kiezen waarmee ze op het Kaspersky-portaal en in e-mails willen worden aangeschreven. Contactgegevens worden door gebruikers naar eigen goeddunken verstrekt.

 • Dump- en tracebestanden

Door het hiervoor bestemde vakje in de productinstellingen aan te vinken, kunnen gebruikers ook foutmeldingen delen met de servers van Kaspersky Lab. Deze informatie is nuttig (1) tijdens de analyse van fouten die zijn opgetreden in het product en om dit zodanig te wijzigen dat het in de toekomst beter werkt, en (2) bij de preventie en het onderzoek van incidenten met betrekking tot gegevensbeveiliging.

 • Inhoud van uw e-mails

Tijdens uw gebruik van de anti-spam-functie kunnen wij informatie ontvangen en analyseren over e-mails, waaronder over de inhoud en afzenders, om u te beschermen tegen spam en fraude. Deze functionaliteit is bedoeld om de gebruikers te beschermen tegen ongewenste e-mails of spam. De anti-spam-functie analyseert informatie in e-mails die u heeft aangemerkt als spam of die door de software onjuist zijn aangemerkt als spam.

 • Gegevens over gestolen apparaten

De anti-diefstalfunctie biedt bepaalde externe toegangs- en controlefuncties die ontworpen zijn om in geval van diefstal gegevens op uw mobiele telefoon te beschermen, en u kunt hiermee tevens informatie ontvangen over de locatie van het gestolen toestel. Om deze functies te laten werken, moet de anti-diefstalfunctie gegevens opslaan over uw telefoon en geautoriseerde gebruikers.

 • Gegevens voor de kindbescherming-functie

Als een ouder of persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft een kindbescherming-functie zoals Kaspersky Safe Kids wil gebruiken, kan hij of zij informatie ontvangen over het toestel van het kind en over de locatie van het kind. Daarnaast kan de ouder of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft instellingen configureren om bepaalde websites te blokkeren of toe te staan, en/of om toe te staan of te voorkomen dat bepaalde applicaties worden uitgevoerd op het toestel van het kind. Kaspersky Lab verzamelt buiten het kader van deze functie geen gegevens over kinderen.

KASPERSKY LAB VERWERKT ALLEEN PERSOONSGEGEVENS VOOR BEPAALDE, VOORAF VASTGESTELDE DOELEINDEN DIE RECHTMATIG ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, EN DIE RELEVANT ZIJN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN KASPERSKY LAB.

 • Om te zorgen voor de uitvoering van een overeenkomst met gebruikers en om te zorgen voor de vereiste prestaties van producten en diensten voor klanten.
 • Om de gebruiker te beschermen tegen bekende bedreigingen voor gegevensbeveiliging.
 • Om te controleren of de licentie rechtmatig is.
 • Om de anti-virusdatabases bij te werken.
 • Om de doeltreffendheid van de bescherming van uw computer te verbeteren, met name om sneller te kunnen reageren op nieuwe gegevens en bedreigingen voor het netwerk, om de doeltreffendheid van de prestaties van de beschermingscomponent van de software te verbeteren en de kans op valse meldingen te verlagen.
 • Om de interactie met de gebruiker met onze producten en diensten te verbeteren, en in het bijzonder om interfaces te wijzigen en de gewenste inhoud en reclame te bieden, dit in verband met marketingdoeleinden.
 • Om technische ondersteuning te bieden voor producten en diensten van klanten en om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren.

Kaspersky Lab behoudt persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verwerkt, in overeenstemming met de doelstellingen die opgenomen zijn in de overeenkomsten (Verklaringen van KSN, Licentieovereenkomsten voor Eindgebruikers, toestemmingen), of om te voldoen aan de geldende wettelijke eisen.

BEPERKING OF RESTRICTIE VAN GEGEVENSVERWERKING

ALS U ERVOOR KIEST OM NIET DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN DIE NODIG ZIJN OM EEN PRODUCT OF FUNCTIE TE LATEN WERKEN, KUNT U DIT PRODUCT OF DEZE DIENST WELLICHT NIET GEBRUIKEN. DEZE VERPLICHTE GEGEVENS ZIJN OPGENOMEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. DE KASPERSKY SECURITY NETWORK-VERKLARING OF EEN MARKETINGVERKLARING BEVAT EEN LIJST VAN GEGEVENS WAARVOOR GEBRUIKERS OP ELK MOMENT KUNNEN KIEZEN OM DEZE AAN ONS TE VERSTREKKEN DOOR HET HIERVOOR BESTEMDE VAKJE IN DE PRODUCTINSTELLINGEN AAN TE VINKEN (ZE KUNNEN DEZE BESLISSING OOK OP ELK MOMENT WEER ONGEDAAN MAKEN).

Wat we niet verwerken

Kaspersky Lab verwerkt via zijn producten en diensten nooit ‘gevoelige’ persoonsgegevens zoals godsdienst, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of gezondheid, of andere speciale categorieën van persoonsgegevens. Wij wensen dergelijke gegevens niet te ontvangen en we zullen u hierom ook niet vragen.

De producten van Kaspersky Lab moeten door een volwassene worden geïnstalleerd en gebruikt. Kinderen mogen het apparaat waarop het product van Kaspersky Lab is geïnstalleerd alleen gebruiken met toestemming van hun ouders of een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft. Behalve voor ‘Gegevens voor de kindbescherming-functie’ zijn wij niet van plan om persoonsgegevens van kinderen te verwerken, en willen we evenmin dergelijke persoonsgegevens van kinderen ontvangen.

Waar wij informatie verwerken

De persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt aan Kaspersky Lab kunnen worden verwerkt in de volgende landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER):

Binnen de EU of EER:

 • Duitsland
 • Nederland
 • Frankrijk
 • Verenigd Koninkrijk

Buiten de EU of de EER:

 • Zwitserland
 • Canada
 • Singapore
 • Rusland
 • Japan
 • VS
 • Mexico
 • China
 • Azerbeidzjan

De lijst van landen waar de door de gebruiker verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt, kan worden gewijzigd. U kunt de huidige lijst met landen raadplegen in de versie van het privacybeleid op de website www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Overeenkomstig onze algemene bedrijfsvoering worden de gegevens die ontvangen worden van gebruikers in de EU verwerkt op servers die zich bevinden in de EU en Rusland.

De persoonsgegevens mogen worden bestemd op locaties buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Voor een aantal hiervan heeft de Europese Commissie echter vastgesteld dat ze nog geen toereikend niveau van gegevensbescherming hebben. Tevens kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en dat werkt voor ons of voor een van onze leveranciers.

Bij de verwerking van gegevens maken we gebruik van het hoogste niveau van normen voor gegevensbescherming en een aantal wettelijke maatregelen ter bescherming van gebruikersgegevens, het garanderen van de veiligheid en vertrouwelijkheid en waarborgen van gebruikersrechten. Raadpleeg voor meer informatie over de beslissingen van de Europese Commissie betreffende de toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens in de landen waar Kaspersky Lab gegevens verwerkt: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

Informatieverstrekking

Wij verstrekken nooit gegevens of toegang hiertoe aan overheidsorganisaties of derden. Wij mogen de informatie alleen als volgt bekendmaken:

 • Binnen het Kaspersky Lab-concern. Gegevens kunnen worden gedeeld.
 • Dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers die diensten aan ons leveren, waaronder bedrijven die diensten verschaffen op het gebied van web analytics, gegevensverwerking, reclame, e-mailmarketing, betalingsverwerking, orderafhandeling en andere diensten.

Houd er rekening mee dat sommige van onze producten, bijvoorbeeld Kaspersky Secure Connection, toepassingen omvatten van derden wiens privacybeleid kan afwijken van dat van Kaspersky Lab. Als u persoonsgegevens verstrekt aan een van deze toepassingen, worden uw gegevens beheerst door de privacyverklaringen van deze derden. U bent zelf verantwoordelijk voor kennisname van de regels voor gegevensverwerking en procedures die worden beschreven in het betreffende privacybeleid.

Uw rechten en opties

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Tevens bieden wij u bepaalde keuzes met betrekking tot welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt, hoe wij deze informatie gebruiken en hoe we met u communiceren.

In de meeste gevallen kunt u er bij het gebruik van producten, diensten en website van Kaspersky Lab voor kiezen om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. U kunt er ook van afzien om informatie direct aan ons te verzenden. Indien u echter desgevraagd geen persoonsgegevens verstrekt, kunt u mogelijk niet profiteren van het volledige assortiment producten en diensten van Kaspersky Lab, en kunnen we u mogelijk geen informatie verstrekken over producten, diensten en acties.

U kunt er op elk moment voor kiezen om geen marketinginformatie via e-mail te ontvangen door te klikken op de afmeldlink in de marketing e-mails die u van ons ontvangt.

Als uw werkgever uw persoonsgegevens aan Kaspersky Lab verstrekt, hebt u mogelijk bepaalde keuzes ten aanzien van het gebruik of openbaarmaking van de gegevens door Kaspersky. Neem contact op met uw werkgever voor informatie over deze keuzes en hoe deze uit te oefenen.

In de mate waarin hierin door toepasselijk recht is voorzien, kunt u uw eerder aan ons verleende toestemming intrekken, of te allen tijde om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen vervolgens uw voorkeuren wijzigen. In sommige omstandigheden kan het intrekken van uw toestemming tot het gebruik van of openbaarmaking door Kaspersky Lab van uw persoonsgegevens betekenen dat u niet kunt profiteren van bepaalde producten of diensten van Kaspersky Lab.

Met inachtneming van toepasselijk recht kunt u het recht hebben op: bevestiging verkrijgen dat wij persoonsgegevens over u in ons bezit hebben, verzoeken om inzage in en ontvangst van uw persoonsgegevens, ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, ook in een machine-leesbare indeling en verzending daarvan naar een andere verwerkingsverantwoordelijke indien technisch mogelijk, onjuistheden in uw persoonsgegevens bijwerken en corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en, in voorkomende gevallen, de gegevens laten blokkeren, anonimiseren of schrappen, en indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie. Het recht op inzage in persoonsgegevens kan in bepaalde omstandigheden beperkt zijn op grond van bepalingen in de lokale wetgeving. Om rechten uit te oefenen waarvoor actie van Kaspersky Lab benodigd is, kunt u contact met ons opnemen, zoals hieronder uiteengezet.

Als u ons gegevens of materiaal wilt verstrekken dat betrekking heeft op een andere persoon, moet u ervoor zorgen dat het doorgeven hiervan aan ons en ons verdere gebruik zoals aan u van tijd tot tijd beschreven, in overeenstemming is met het toepasselijke recht; u dient deze persoon dus bijvoorbeeld volgens de regels te informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en zijn/haar toestemming te verkrijgen, voor zover nodig in het kader van toepasselijk recht.

Als wij niet voldoen aan uw verwachtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over onze privacyprocedure, geef dit dan aan ons door, omdat dit ons een kans biedt om het probleem op te lossen. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld zijn onder het kopje ‘Hoe contact met ons op te nemen’ hieronder. Om ons te helpen bij het beantwoorden van uw vraag, verzoeken wij u een volledig beeld te geven van het probleem. Wij streven ernaar om alle klachten binnen een redelijke termijn te beoordelen en beantwoorden.

De privacybeginselen

De verwerking van persoonsgegevens bij Kaspersky Lab is gebaseerd op de volgende beginselen:

Toestemming en keuze

 • De gebruiker de keuze bieden om al dan niet in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens, behalve in het geval gebruikers hun toestemming niet vrijelijk kunnen weigeren of indien toepasselijk recht specifiek toestaat dat persoonsgegevens verwerkt kunnen worden zonder de toestemming van de natuurlijke persoon. De keuze van de gebruiker moet vrijelijk gemaakt en specifiek zijn, en gemaakt zijn op basis van voldoende informatie;
 • Het voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming informeren van gebruikers over hun rechten op grond van het beginsel van individuele deelname en toegang;
 • Het voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming verstrekken aan gebruikers van informatie die gekenmerkt wordt door het beginsel van openheid, transparantie en kennisgeving; en
 • Uitleg aan gebruikers van de gevolgen van het verlenen of weigeren van toestemming.

Rechtmatigheid en uitleg van doelen

 • Ervoor zorgen dat het/de doel(en) voldoet/voldoen aan toepasselijk recht en gebaseerd is/zijn op een toelaatbare rechtsgrondslag;
 • Meedelen van het/de doel(en) aan de gebruikers voordat de gegevens voor de eerste keer worden gebruikt voor een nieuw doel;
 • Het voor deze omschrijving gebruiken van duidelijke taal die aangepast is aan de omstandigheden;

Beperking van gegevensverwerking

 • Beperken van het verzamelen van persoonsgegevens binnen de grenzen van het toepasselijk recht en zoals strikt noodzakelijke voor het/de aangegeven doel(en).
 • Schrappen en verwijderen van persoonsgegevens in het geval het doel voor de gegevensverwerking is verlopen, er geen wettelijke voorschriften zijn om de persoonsgegevens te bewaren, of wanneer het praktisch is om dit te doen.

Beperking van gebruik, bewaring en openbaarmaking

 • Beperken van het gebruik, de bewaring en openbaarmaking van persoonsgegevens tot datgene wat nodig is om te voldoen aan bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • Beperken van het gebruik van persoonsgegevens tot de doeleinden die Kaspersky Lab vóór ontvangst van de gegevens zijn omschreven, tenzij op grond van toepasselijk recht een ander doel uitdrukkelijk vereist wordt;
 • Persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan de genoemde doeleinden, en deze daarna veilig vernietigen; en
 • Vergrendelen (dat wil zeggen, archiveren en uitsluiten van verdere verwerking) van de persoonsgegevens wanneer en zolang de genoemde doeleinden zijn verlopen, maar waarvoor op grond van toepasselijke wetgeving vereist wordt dat deze gegevens worden bewaard.

Juistheid en kwaliteit

 • Ervoor zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en actueel zijn (tenzij er een gerechtvaardigde grondslag is om verouderde gegevens te bewaren), en passend en relevant voor het gebruiksdoel;
 • De betrouwbaarheid van persoonsgegevens die worden verstrekt door een andere bron die gebruikers controleren vóór de gegevens worden gebruikt;
 • Op een passende wijze de geldigheid en juistheid controleren van de aanspraken van de gebruiker op aanbrengen van wijzigingen in de persoonsgegevens verifiëren (teneinde ervoor te zorgen dat de wijzigingen naar behoren geautoriseerd zijn), in het geval dit nodig is;
 • Instellen van procedures voor gegevensverwerking om de juistheid en kwaliteit hiervan te helpen garanderen; en
 • Instellen van controlemechanisme om de kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens regelmatig te controleren.

Openheid, transparantie en kennisgeving

 • Gebruikers duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over het beleid van Kaspersky Lab verschaffen;
 • Procedures en praktijken invoeren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • Onder meer in kennisgevingen, het feit dat persoonsgegevens worden verwerkt, het doel waarvoor dit wordt gedaan, de soorten privacy-belanghebbenden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, en de identiteit van de entiteit die het bovenstaande bepaalt, en hoe hiermee contact kan worden opgenomen;
 • Bekendmaken van de keuzes en middelen die Kaspersky Lab biedt aan gebruikers met het oog op de beperking van de verwerking van, en voor inzage, correctie en verwijdering van, hun gegevens;
 • Kennisgeving doen aan gebruikers in het geval er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de procedures voor verwerking van persoonsgegevens.

Individuele deelname en toegang

 • Gebruikers de mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen (via de contactgegevens die verstrekt worden onder ‘Hoe contact met ons op te nemen’) en hun persoonsgegevens te bekijken, op voorwaarde dat hun identiteit eerst met een passende mate van zekerheid wordt geverifieerd en deze inzage niet op grond van toepasselijk recht is verboden;
 • Gebruikers toestaan om (via de contactgegevens die verstrekt worden onder ‘Hoe contact met ons op te nemen’) de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens te betwisten en deze te laten wijzigen, corrigeren of verwijderen, zoals nodig en mogelijk is in de specifieke context;
 • Elke wijziging, correctie of verwijdering van persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers van persoonsgegevens en deden aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn, indien zij bekend zijn; en
 • Procedures instellen om gebruikers in staat te stellen deze rechten uit te oefenen op een eenvoudige, snelle en efficiënte manier, die geen onnodige vertraging of kosten met zich meebrengt.

Gegevensbeveiliging: hoe we uw privacy beschermen

Gegevensbeveiliging is de kernactiviteit van Kaspersky Lab. Alle door u verstrekte gegevens en informatie is standaard vertrouwelijk. Kaspersky Lab zal dus altijd technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens nemen die passend en geschikt zijn, rekening houdend met de concrete risico's die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens en up-tot-date beveiligingsnormen en -procedures. Met het oog op, onder andere, het vaststellen van en voldoen aan het passende beschermingsniveau, classificeert Kaspersky Lab verwerkingssystemen met persoonlijke gegevens en implementeert beschermende maatregelen met een trapsgewijs niveau van bescherming.

Kaspersky Lab heeft tevens fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, beschadiging of wijziging en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Een aantal andere belangrijke kenmerken van ons programma voor gegevensbescherming zijn:

 • De Afdeling Gegevensbescherming, die ons programma voor gegevensbescherming ontwikkelt, implementeert en hierop toezicht houdt;
 • Vaststellen van de veiligheidsrisico's voor persoonsgegevens tijdens de verwerking van gegevens in een verwerkingssysteem van Kaspersky Lab;
 • Inzet van passende tools voor gegevensbeveiliging;
 • Prestatie-evaluatie van de genomen maatregelen voor gegevensbeveiliging alvorens verwerkingssystemen in gebruik worden genomen;
 • Instellen van controlemechanismen om bepaalde diensten of websites te identificeren, te verifiëren en toegang hiertoe te verlenen;
 • Onderzoek naar de feiten in verband met onbevoegde toegang tot persoonsgegevens en nemen van passende maatregelen;
 • Herstellen van persoonsgegevens die gewijzigd of vernietigd zijn;
 • Vaststellen van toegangsregels voor persoonsgegevens die verwerkt zijn in verwerkingssystemen van Kaspersky Lab, en tevens registratie van en verantwoordingsplicht voor alle acties die in deze systemen met persoonsgegevens worden uitgevoerd;
 • Codering tussen onze klanten en servers ( en tussen onze verschillende datacenters);
 • Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens door onze werknemers en contractanten voor wie het niet nodig is om kennis te hebben van de gegevens om deze voor ons te kunnen verwerken, en die gebonden zijn aan strikt contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Indien zij zich niet aan deze verplichtingen houden, kunnen aan deze werknemers of contractanten strafmaatregelen worden opgelegd, of kan hun contract niet worden verlengd;
 • Bewaken van de infrastructuur van onze systemen om zwakke punten en potentiële indringers op te sporen;
 • Implementatie van controlemaatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen;
 • Het personeel van Kaspersky Lab de nodige opleiding verschaffen en onze beveiligingsprocedures continue bijstellen in het licht van nieuwe risico's en ontwikkelingen in de technologie.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, de privacyprocedures van Kaspersky Lab hebt of als u ons wilt vragen om door u aan ons verstrekte gegevens of voorkeuren bij te werken of te schrappen, raadpleeg dan de website https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy. U kunt overeenkomstig punt (a) van Artikel 13 (1) en Artikel 27 (1) van Verordening (EU) 2016/679 (AVG, algemene verordening gegevensbescherming) ook contact opnemen met onze Kaspersky Lab EU-vertegenwoordiger via e-mail of telefoon: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.