Overslaan naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden goed door voordat u deze site gebruikt

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

https://www.kaspersky.nl is een site die door Kaspersky Lab B.V. ("wij" of "we") wordt beheerd. We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 822 950 248, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op Rijnzathe 8, 3454 PV Utrecht. Ons adres voor handelspartners is https://www.kaspersky.nl/partners. Ons btw-nummer is NL8229.50.248.B01.

Wij zijn een beperkte vennootschap.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar info@kaspersky.nl of onze klantenservice bellen op +31 30 752 95 00.

Door gebruik te maken van onze website, accepteert u deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u deze in acht zult nemen.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u geen gebruik maken van onze website.

We adviseren u een kopie van deze voorwaarden te maken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die mogelijk op u van toepassing zijn

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze website:

  • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet voor de verwerking van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of de gegevens die u aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
  • Ons cookiebeleid, met informatie over de cookies op onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Telkens als u gebruik wilt maken van onze site, moet u deze voorwaarden controleren om ervoor te zorgen dat u de op dat moment geldende voorwaarden begrijpt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2017.

Tussentijdse wijzigingen op de site

De site kan tussentijds worden bijgewerkt of aangepast om rekening te houden met ontwikkelingen van onze producten, behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten.

Mogelijke intrekkingen of opschortingen van de site

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We garanderen niet dat de site of enige inhoud altijd beschikbaar is of niet wordt onderbroken. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele site of een deel daarvan opschorten of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen om u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een dergelijke opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen en voorwaarden en dat zij hieraan voldoen.

Onze site is alleen voor gebruikers in Nederland

Onze site is gericht op inwoners van Nederland. We kunnen niet garanderen dat de inhoud die beschikbaar is op of via onze site ook geschikt is voor gebruikers op andere locaties.

Materiaal van onze site gebruiken

We zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en het materiaal dat op deze site wordt gepubliceerd (collectief: Materialen).

Deze Materialen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wereldwijde rechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken of exemplaren downloaden van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag inhoud die op onze site wordt geplaatst onder de aandacht van anderen binnen uw bedrijf brengen.

U mag geen wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload en u mag geen illustraties, foto's, video- of geluidsfragmenten of afbeeldingen zonder enige begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle erkende medewerkers) als de auteurs van Materialen dient altijd te worden erkend.

U mag geen gebruik maken van enig onderdeel van de Materialen voor commerciële doeleinden zonder vergunning van ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukken of kopieën maakt of enig deel van de Materialen downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk ingetrokken en moet u de kopieën die u van de Materialen hebt gemaakt naar onze keuze vernietigen.

Ga niet af op de informatie op deze site

De inhoud op onze website is bedoeld als algemene informatie. Vertrouw niet volledig op de inhoud bij het nemen van een besluit. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u enige actie uitvoert op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, doen we geen beweringen en geven we geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze site correct, volledig en up-to-date is.

We zijn niet verantwoordelijk voor websites waar we naar verwijzen

Onze website bevat koppelingen naar andere websites en informatiebronnen van derden. Deze koppelingen op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en kunnen u helpen bij het zoeken naar nuttige informatie op internet. Wanneer u op deze koppelingen klikt, verlaat u onze website en wordt u doorverwezen naar een andere site. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of informatiebronnen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites van derden. We zijn geen agent voor deze derden en we onderschrijven hun producten niet en bieden hiervoor ook geen enkele garantie. We doen geen beweringen en bieden geen garanties met betrekking tot de juistheid van de gegevens op gekoppelde sites. We adviseren u om altijd te controleren of de informatie op gekoppelde websites juist is alvorens te handelen.

Houd er ook rekening mee dat het beveiligings- en privacybeleid op deze sites kan afwijken van ons beleid. Neem daarom het privacy- en beveiligingsbeleid van derden altijd aandachtig door.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de producten en diensten die op gekoppelde websites van derden worden aangeboden, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij

We zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag geen virussen introduceren

We garanderen niet dat onze site altijd veilig is of vrij is van fouten of virussen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platformen voor toegang tot onze site. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is aangesloten op onze site. U mag geen aanval doen op onze site via een DoS-aanval (Denial of Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial of Service). Indien u in strijd met deze bepaling handelt, begaat u een strafbaar feit. We zullen een dergelijke overtreding melden bij de desbetreffende wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze instanties samenwerken om uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht op het gebruik van onze site direct ingetrokken.

Welke wetten zijn van toepassing in het geval van geschillen?

Als u een consument bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandbrenging onderhevig aan de wetgeving. Dit betekent dat de rechtbanken exclusieve rechterlijke bevoegdheid hebben.

Als u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandbrenging (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderhevig aan de Engelse wetgeving. U gaat ermee akkoord dat de exclusieve rechterlijke bevoegdheid ligt bij de rechtbanken van Engeland en Wales.