Skip to main

Utrecht, 22 april - Onze levens vinden sinds vorig jaar nog meer plaats in de digitale wereld. Het is daarom belangrijker dan ooit om onze online omgeving veilig en betrouwbaar te houden. Erkenning van het belang van online privacy heeft geleid tot een groei vanprivacy gerichte productenmaar veel mensen ervaren verwarring over de gevaren waartoe blootstelling van persoonlijke gegevens kan leiden. Als je weet welke bedreigingen er zijn, is het makkelijker om maatregelen hiertegen te nemen. Een van die bedreigingen is doxing - het online verzamelen en openbaar maken van persoonlijke informatie over iemand tegen diens wil in. Om gebruikers te helpen zichzelf en hun naasten te beschermen tegen doxing, lanceert Kaspersky samen met Endtab.org een gratis online cursus. Hierin wordt uitgelegd wat doxing is, wat je kunt doen om je ertegen te beschermen en hoe je om kunt gaan met de gevolgen.

Vaak wordt gedacht dat doxing kwetsbare groepen of mensen treft met specifieke beroepen zoals journalisten, activisten of sekswerkers. Veel mensen gaan ervan uit dat hun leven niet interessant genoeg is om slachtoffer te worden van gerichte online aanvallen. De praktijk wijst echter uit dat dit niet het geval is Mensen van alle achtergronden kunnen slachtoffer worden van doxing. Er zijn tal van redenen voor doxers waarom ze slachtoffers maken, zoals plezier hebben, de schade die ze aanrichten niet goed inschatten, gerechtigheid afdwingen (vaak ten onrechte), wraak, jaloezie, pesterijen en zelfs winst maken.

Doxing kan in één keer gebeuren en iemands leven volledig omgooien, zonder dat die het ooit heeft voorzien. Gebruikers worden online op talloze manieren blootgesteld, niet alleen via sociale media. Blootstelling kan ook komen van datalekken, fitnesstrackers die informatie delen met het publiek, officiële dossiers en privéberichten. We laten een enorm spoor van persoonlijke gegevens achter, en deze gegevens kunnen worden opgepikt en gebruikt in het voordeel van doxers. Met dat in het achterhoofd wordt het terugnemen van de controle over gebruikersgegevens en "eigenaar zijn van je digitale leven" essentieel om het welzijn van mensen te waarborgen. Om dit te bereiken, moeten gebruikers positieve digitale gewoonten ontwikkelen en online activiteiten weloverwogen benaderen. De cursus die is ontwikkeld door Kaspersky en EndTab.org is bedoeld om daarbij te helpen.

De cursus is opgedeeld in zeven korte lessen. Allereerst geeft de cursus handvatten wat je moet doen als jij, of iemand die je kent, is gedoxed. Het legt daarnaast de basis voor het begrijpen wat de oorsprong is van doxing, de doelen die doxers nastreven, ethische aspecten van deze praktijk en hoe je je ertegen kunt verdedigen. De eerste helft van de cursus is al online beschikbaar en de overige lessen worden in de komende weken vrijgegeven.

"Het is geen nieuws dat we in een digitale wereld leven, en net als in de echte wereld moeten we goede gewoonten ontwikkelen en regels volgen die ons veilig houden. Wij zetten onze expertise op het gebied van cyberbeveiliging en technologiegebruik in om gebruikers de juiste kennis en hulpmiddelen te geven om dit doel te bereiken. Doxing is niet iets wat mensen massaal overkomt, maar we zijn er nooit 100% veilig voor. Onze acties garanderen niet dat iemand die boos is op het internet of in het echte leven, ons niet als slachtoffer kiest - ongeacht of het doel cyberpesten is, afpersing, misschien voor de lol, of zelfs het brengen van gerechtigheid in de ogen van de doxer. De beste manier om problemen te voorkomen is weten waar je mee te maken hebt. Ik hoop dat onze cursus gebruikers mondiger maakt, terwijl ze minder digitale stress ervaren, zodat ze zorgeloos van technologie kunnen genieten"

"Het is ook belangrijk om te weten hoe je zelf geen doxer wordt - per ongeluk of opzettelijk. We moeten begrijpen waarom deze praktijk gevaarlijk is, en indruist tegen de ethische normen die we als samenleving nastreven," aldus Anna Larkina, privacy-expert van Kaspersky.

"Hoewel doxing misschien niet op ieders radar staat, zou dat wel moeten. Dit geldt met name voor ouders. Doxing is een vorm van schade berokkenen, die zich voordoet in situaties zoals cyberpesten en misbruik van tienerdates, waarbij iedereen een doelwit kan zijn. Door geïnformeerd te zijn over de gevaren van doxing, kunnen we onszelf en onze kinderen online veiliger houden," voegt Adam Dodge, CEO van Endtab.org, toe.

De online cursus is het eerste deel van een reeks tools die het Kaspersky-team uitbrengt in een poging om gebruikers in staat te stellen hun digitale welzijn te behouden en te verbeteren. De cursus is gratis beschikbaar op Education.kaspersky.com.

Lees het artikel Dox, stelen, onthullen. Waar komen uw persoonlijke gegevens terecht? om meer te weten te komen over doxing en persoonlijke gegevens die op het darknet terecht komt.

Over EndTab.org

EndTAB gelooft dat je geen tech expert hoeft te zijn om digitaal veilig te zijn. Via onze praktische trainingscurricula worden onze klanten bewust welke mogelijkheden technologie en het internet brengen om personeel, klanten en gemeenschappen schade toe te brengen, en wat je hieraan kunt doen. Wij werken samen met universiteiten, overheden, non-profitorganisaties, het leger en organisaties met winstoogmerk om digitale veiligheid over de hele wereld te bevorderen.

Verdedig jezelf tegen doxing

Kaspersky en Endtab.org bieden nieuwe cursus aan
Kaspersky Logo