Vier theorieën voor betere leerprestaties

Bij het trainen van personeel is het niet voldoende om ze alleen van de juiste informatie te voorzien; ze moeten die informatie ook in zich opnemen en onthouden.

Als u ooit de taak heeft gehad om uw personeel te trainen in de basics van informatiebeveiliging, dan weet u hoe lastig dit kan zijn. Zij die weinig met IT van doen hebben, hebben problemen met het verwerken van nieuwe informatie over dit onderwerp, en vergeten het vervolgens ook weer snel. Ze zien vaak het nut van zulke trainingen ook niet in. Kortom: training is niet altijd effectief.

Effectieve training en het onthouden van de geleerde informatie zijn kritieke onderdelen van de cybersecurity-keten van een bedrijf. Net als in andere gebieden van onderwijs is de psychologie van het geheugen, bekende patronen voor memoriseren en informatiereproductie, nuttig bij cybersecurity-training. Hier vindt u vier handige tips die kunnen helpen bij het onthouden van geleerde feiten.

De vergeetcurve van Ebbinghaus

De psycholoog Hermann Ebbinghaus ontdekte dankzij experimentele onderzoeken dat mensen tot 60% van de informatie die ze ontvangen binnen het eerste uur vergeten. Tien uur na de leersessie behoudt het geheugen 35% van de gegevens. Zes dagen later is er nog zo’n 20% over, en vanaf dat moment wordt de curve stabiel, en na een maand wordt er nog steeds zo veel onthouden.

Ebbinghaus ging verder met zijn experimenten om aan te tonen dat het herhalen van gememoriseerd materiaal de mate van vergeten beperkt, en dat meer herhalingen helpen bij het beter vastleggen van informatie. Wij gaan uit van het feit dat het eenmalig verstrekken van nieuwe informatie niet genoeg is voor een adequate training. De beste manier om informatie te onthouden is door herhaling, met gebruik van de methode die Ebbinghaus ontwikkelde op basis van zijn experimenten.

Het reminiscentie-effect

Een andere experimentele psycholoog, Philip Ballard, ontdekte dat mensen na twee tot drie dagen na het leren de informatie beter reproduceren dan onmiddellijk na het leren. Zijn experiment was erg eenvoudig: hij gaf zijn proefpersonen materiaal dat ze moesten onthouden en vroeg ze om het meteen te reproduceren en deed dat na een paar dagen nogmaals.

We raden u aan om werknemers niet direct na een les te testen.

Het interferentie-effect

Het zou natuurlijk geweldig zijn om uw personeel alle informatie te bieden die ze nodig hebben in slechts één les. Helaas zal zo’n les niet erg effectief blijken. De informatie die een menselijk brein in één keer kan opnemen wordt beperkt door een fenomeen dat psychologen interferentie noemen.

Het is namelijk belangrijk dat leermateriaal wordt verspreid, omdat er anders interferentie kan ontstaan. Het is ofwel oude informatie die interfereert met de opslag van nieuwe informatie, of nieuwe informatie zorgt ervoor dat de studenten oudere informatie vergeten.

We zijn het erover eens dat het een goed idee is om intervallen te hebben tussen lessen over verschillende onderwerpen.

Het seriële-positie-effect

De eerste en laatste onderdelen van een reeks stimuli worden het best onthouden. Voor ons het is belangrijkste dat dit effect van toepassing is op elk soort lesmateriaal: teksten, video’s en zelfs werkbrieven. De belangrijkste informatie moet natuurlijk al vroeg in de cursus/les gepresenteerd worden, en aan het einde.

Het effect is normaal gesproken echter niet van toepassing als de les emotionele triggers bevat. In dat geval zijn herinneringen persoonlijk, en niet noodzakelijkerwijs voorspelbaar.

Onze collega’s hebben uiteraard gekeken naar de gedragspsychologie en informatie-opname en leertheorie bij de creatie van de Kaspersky Automated Security Awareness Platform-oplossing, die bedrijven van alle groottes kunnen gebruiken om cybersecurity-vaardigheden bij te brengen aan hun werknemers. Leer meer over de oplossing en begin met het gebruik ervan via de website van het platform.

Tips