Overslaan naar hoofdinhoud
Service

Cybersecurity Services

Informatie en expertise bieden een nieuw niveau van cyberimmuniteit

Security Assessment

Infiltratietests

Een praktische demonstratie van mogelijke aanvalsscenario's waarbij een kwaadwillende actor kan proberen de beveiliging in uw bedrijfsnetwerk te omzeilen om zo meer rechten in belangrijke systemen te verkrijgen.

MEER INFORMATIE
Application Security Assessment

Een grondige controle op fouten in de bedrijfslogica en implementatievulnerabilities in allerlei applicaties variërend van grote cloudoplossingen tot geïntegreerde en mobiele applicaties.

MEER INFORMATIE
Payment Systems Security Assessment

Uitgebreide analyse van hardware- en softwareonderdelen van verschillende betalingssystemen om mogelijke fraudescenario’s en vulnerabilities te onthullen die kunnen leiden tot manipulatie van financiële transacties.

MEER INFORMATIE
ICS Security Assessment

Specifieke dreigingsmodellering en vulnerabilitybeoordeling van industriële beheersystemen en hun onderdelen om inzicht te bieden in het bestaande aanvalsoppervlak en de zakelijke impact van mogelijke aanvallen.

MEER INFORMATIE
Transportation Systems Security Assessment

Gespecialiseerd onderzoek gericht op het identificeren van beveiligingsproblemen met betrekking tot cruciale onderdelen van de moderne transportinfrastructuur, variërend van auto’s tot de luchtvaart.

Evaluatie van slimme technologieën en IoT-beveiliging

Gedetailleerde evaluatie van zeer verbonden apparaten en hun back-endinfrastructuur om vulnerabilities in firmware-, netwerk- en applicatielagen aan te tonen.

MEER INFORMATIE
Red Teaming

Simulatie van dreigingen op basis van dreigingsinformatie om de doeltreffendheid van uw mogelijkheden op het gebied van veiligheidscontrole en incidentbestrijdingsprocedures te evalueren

MEER INFORMATIE

Threat Hunting

Uitgebreide analyse

Detecteert aanvalspogingen via een combinatie van middelen, waaronder dreigingsinformatie, vulnerabilitybeoordeling en incidentonderzoek

Proactieve inperking

Tijdige identificatie van beveiligingsincidenten minimaliseert de uiteindelijke impact en beschermt uw resources tegen vergelijkbare aanvallen in de toekomst

Incident Response

Incidentrespons

Dek alle stappen in het onderzoek naar incidenten en neem de bedreiging voor uw organisatie volledig weg.

Digitale forensische analyse

Een analyse van de digitale sporen van cybercriminaliteit vormt de basis voor een uitgebreid rapport waarin alle relevante bevindingen worden beschreven.

Malwareanalyse

U krijgt volledige informatie over het gedrag en de functionaliteit van specifieke malwarebestanden.

Cybersecuritytraining

Incidentrespons

De cursussen begeleiden uw interne team door alle stadia van het incidentresponsproces en bieden medewerkers de uitgebreide kennis die nodig is om de gevolgen van het incident teniet te doen.

Malwareanalyse

De cursussen bieden de noodzakelijke kennis om schadelijke software te analyseren, IoC's (Indicators of Compromise) te verzamelen, definities te ontwikkelen voor malwaredetectie op geïnfecteerde machines en om geïnfecteerde/versleutelde bestanden en documenten te herstellen.

Digitale forensische analyse

De cursussen zijn ontworpen om hiaten in de kennis en ervaring te vullen - het ontwikkelen en verbeteren van praktische vaardigheden, het zoeken naar digitale sporen van cybercriminaliteit en het analyseren van verschillende soorten gegevens om het verloop en de bronnen van aanvallen te achterhalen.

Efficiënte detectie met YARA

Participants will learn how to write the most effective Yara rules, how to test them and how to improve them to the point where they find threats that are undiscoverable by others.

Casestudy's

Leer hoe ondernemingen de beveiliging van en het inzicht in hun hybride clouds optimaliseren met Kaspersky Lab

Abu Dhabi Racing

Voor bedrijven als Abu Dhabi Racing en voor de overheid van de VAE gaat het streven naar economische groei en de ontwikkeling van een op technologie en kennis gebaseerde samenleving hand in hand met de behoefte aan geavanceerde IT-beveiligingssystemen en voorzieningen voor risicobeheer.

Whitepapers

Ontdek meer, met baanbrekend denken van onze internationaal erkende experts op het gebied van cybersecurity

Met betrekking tot deze oplossing

Bronnen met een asterisk (*) zijn in het Engels.