Overslaan naar hoofdinhoud

De risico's voor bedrijven die online werken, worden steeds groter. De afgelopen twee jaar heeft 77% van de bedrijven minstens één cyberincident gehad. Het is dan begrijpelijk dat organisaties maatregelen willen treffen om deze risico's te beperken. Dat is waarom training voor bewustwording van cyberbeveiliging nuttig kan zijn. Volgens onderzoek van Kaspersky rondom bedreigingen die bedrijven van verschillende groottes ervaren, vormen ongepast gebruik van IT-middelen en IT-beveiligingsschendingen door werknemers twee van de grootste bedreigingen waar bedrijven mee te maken hebben, met gemiddelde kosten van één incident van $ 337.561. Daarnaast werd 38% van de cyberincidenten in bedrijven veroorzaakt door menselijke fouten en was 26% te wijten aan schendingen van het informatieveiligheidsbeleid.

Training voor beveiligingsbewustwording is een essentiële tool voor bedrijven of organisaties die hun gegevens effectief willen beschermen, het aantal incidenten door mensen willen verminderen, de kosten van de reactie op incidenten willen verlagen en die ervoor willen zorgen dat hun werknemers weten hoe ze verantwoord om moeten gaan met klantgegevens en veilig kunnen navigeren op het internet. Als werknemers zich bewust zijn van en begrijpen wat ze moeten doen in het geval van een beveiligingsincident, is volgens het rapport van 2022 van Kaspersky de kans kleiner dat aanvallers de infrastructuur van het bedrijf binnendringen. Deze programma's, die zijn ontwikkeld en worden geleverd door IT- en beveiligingsexperts, hebben allemaal één doel: de hoeveelheid menselijke fouten verminderen, waardoor er minder kans is op gegevenslekken en gestolen informatie (en als gevolg ook minder kans op financiële verliezen en reputatieschade voor een bedrijf). Maar wat is een succesvol trainingsprogramma? En hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat cyberbeveiliging voorop blijft staan voor werknemers? Ontdek hieronder de antwoorden op deze vragen en nog meer.

Wat is training voor beveiligingsbewustwording?

De training voor beveiligingsbewustwording is een educatief programma dat veel verschillende vormen kan aannemen. Alle programma's hebben echter één einddoel: ervoor zorgen dat werknemers van een bedrijf de kennis hebben en over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om de gegevens en gevoelige informatie van het bedrijf te beschermen tegen hacken, phishing of andere lekken, zodat ze op hun beurt de IT-infrastructuur van het bedrijf zullen beschermen. Er zijn veel verschillende aspecten van de training voor bewustwording van cyberbeveiliging en in een goed programma worden veel van deze behandeld om werknemers een holistische set vaardigheden te geven voor veilig beheer van gegevens en online activiteit.

Sommige bedrijven zijn volgens de wet verplicht om zich aan bepaalde voorschriften van de industrie te houden, zoals

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of zelfs de HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), en als onderdeel van deze voorbeelden moeten ze training op het gebied van cyberbeveiliging geven aan werknemers. Deze training wordt meestal één à twee keer per jaar gegeven om werknemers op de hoogte te houden van de nieuwste problemen betreft cyberbeveiliging, die voortdurend veranderen.

Waarom is training op het gebied van cyberbeveiliging voor werknemers belangrijk?

Omdat zoveel inbreuken op de cyberbeveiliging het gevolg kunnen zijn van een menselijke fout en social engineering, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers zich bewust zijn van hoe vatbaar ze zijn voor aanvallen en lekken en dat ze deze bedreigingen zoveel mogelijk tegengaan. Om deze reden zijn trainingen voor beveiligingsbewustwording voor werknemers cruciaal. Bij een effectieve training voor cyberbewustwording leren werknemers welke bedreigingen op het gebied van cyberbeveiliging er tegen het bedrijf bestaan, mogelijke kwetsbaarheden te begrijpen, wat de juiste manieren zijn om tekenen van gevaar te herkennen en inbreuken en aanvallen te voorkomen en wat ze moeten doen als ze een fout hebben gemaakt of twijfels hebben. Daarnaast zullen veel bedrijven trainingen op het gebied van cyberbeveiliging moeten implementeren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de regelgeving.

Met succesvolle programma's voor beveiligingsbewustwording begrijpen werknemers hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en zijn ze op hun hoede wanneer ze met bedrijfsgegevens werken, online, wanneer ze bedrijfsapparaten gebruiken en zowel op kantoor als wanneer ze op afstand werken. Dit kan de kwetsbaarheid van een bedrijf voor cyberaanvallen en gegevenslekken aanzienlijk verminderen.

Wat moet in een training voor online beveiligingsbewustwording aan bod komen?

Volgens de Kaspersky-enquête voor menselijke factoren van 2023 was bij het analyseren van de menselijke foutfactor van hoe beveiligingsincidenten op de werkplek worden veroorzaakt, de meest voorkomende werknemersfactor het downloaden van malware, en de tweede; het gebruik van zwakke wachtwoorden of het nalaten deze regelmatig te wijzigen. Dit benadrukt de noodzaak van een goed programma voor beveiligingsbewustwording dat uitgebreid is en verschillende elementen omvat die samen werknemers een holistisch beeld geven van cyberbeveiliging en wat dit voor het bedrijf betekent. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aannemen van goede gewoonten om je wachtwoord te onderhouden, het kunnen herkennen van social engineering scams, het hanteren van veilige e-mailgewoonten en het volgen van wettelijke voorschriften.

Hoewel er veel onderwerpen betreft beveiliging zijn die kunnen worden behandeld, zal het programma van elk bedrijf iets anders zijn op basis van hun behoeften. Veel elementen van bedreigingen en bescherming op het gebied van cyberbeveiliging zullen echter voor elke organisatie relevant zijn, zoals hieronder beschreven:

 • Verantwoordelijkheid voor bedrijfsgegevens: Werknemers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor het beschermen van gevoelige informatie en het naleven van de wetgeving inzake verwerking en vertrouwelijkheid.
 • Wachtwoordbeveiliging: Sterke wachtwoorden maken en gebruiken, begrijpen dat wachtwoorden regelmatig moeten worden gewijzigd en eventueel password managers gebruiken.
 • Bewustwording van Phishing: Potentiële phishing-e-mails herkennen en scams of het onthullen van vertrouwelijke informatie vermijden.
 • Naleving: Voorschriften volgen, zoals die van de AVG en HIPAA bijvoorbeeld.
 • Gegevensprivacy: Klantgegevens of gevoelige bedrijfs- en werknemersgegevens beschermen.
 • Bedreigingen van binnenuit: Interne bedreigingen en kwetsbaarheden herkennen die binnen het bedrijf ontstaan.
 • Procedures: Beleid en protocollen begrijpen om te reageren op beveiligingsincidenten.
 • Gepast online gedrag: Veilig leren internetten binnen de systemen van de organisatie en verdachte websites en bronnen herkennen.
 • Verantwoord e-mailgebruik: Werknemers leren hoe ze veilig e-mails kunnen gebruiken om gegevenslekken en hacken te voorkomen.
 • Gebruik van apparaten: Werknemers informeren over de best practices voor het gebruik van apparaten van het bedrijf, zoals laptops en telefoons.
 • Beveiliging van apparaten: De noodzaak om VPN's en anti-virussoftware te gebruiken om bedrijfsapparaten te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, zoals malware.
 • Gebruik van software: Begrijpen welke software mag worden gebruikt op bedrijfsapparaten, waar deze te vinden is en wat moet worden vermeden.
 • E-mailgewoonten: Weten hoe je verantwoord e-mails gebruikt, waaronder het herkennen van legitieme afzenders en het niet delen van gevoelige gegevens.
 • Gebruik op afstand: Apparaten en systemen beschermen tijdens het werken op afstand, zoals door het gebruik van VPN's of externe gateways.

Een goed trainingsprogramma voor bewustwording van cyberbeveiliging moet niet alleen alle bovenstaande onderwerpen behandelen, maar het moet ook verschillende indelingen bevatten, wat de training boeiend maakt, en technieken gebruiken die helpen bij het onthouden van de stof. Daarnaast moet een goed trainingsprogramma veel praktijkvoorbeelden bevatten, zodat werknemers de aansluiting op de realiteit voelen. Op een veelzijdige training moeten niet alleen vragen worden beantwoord over wat wel en niet is toegestaan, maar moet er ook worden ingegaan op 'wat als'-scenario's en wat te doen als een cyberbeveiligingsoplossing een bedreiging niet detecteert en er een aanval wordt uitgevoerd. Het is ook ongelofelijk belangrijk om vaardigheden te versterken door middel van simulaties of gamifaction-elementen.

De beste tips voor cyberbeveiliging binnen organisaties

Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van beveiligingsbewustwording, maar het is net zo belangrijk om de juiste strategieën te implementeren. Dus, welke strategieën moeten bedrijven proberen te ontwikkelen door middel van trainingen voor bewustwording van cyberbeveiliging voor werknemers? Er zijn vele maatregelen die bedrijven kunnen nemen om de kans op slagen van hun programma's te vergroten. Er zijn een paar best practices om in gedachten te houden:

 1. Gebruik sterke wachtwoorden: Het onderhouden van wachtwoorden moet een belangrijk aandachtspunt zijn in trainingen voor beveiligingsbewustwording en bedrijven moeten daarom sterke regelsets instellen met speciale tekens, minimale lengtes en hoofdletters. Een door het bedrijf goedgekeurde password manager kan handig zijn, omdat deze werknemers kan helpen om complexe wachtwoorden te genereren die minder kwetsbaar zijn voor hacken en woordenboekaanvallen.
 2. Probeer meervoudige authenticatie: Veel grote organisaties verplichten gebruikers nu om tweestapsverificatie in te stellen om hun gebruikersaccounts en e-mails te beschermen. Dit zorgt ervoor dat zelfs als hackers erin slagen om het wachtwoord van de gebruiker te kraken, het veel minder waarschijnlijk is dat ze toegang kunnen krijgen tot het account waaraan het is gekoppeld, omdat ze het eenmalige wachtwoord niet kunnen krijgen dat bijvoorbeeld op de mobiele telefoon van de gebruiker is gegenereerd.
 3. Zet nepaanvallen in: Om de bewustwording te vergroten van hoe makkelijk het voor cybercriminelen kan zijn om de cyberbeveiligingsprotocollen van bedrijven binnen te dringen, kan het IT-team incidenteel simulaties van phishingaanvallen implementeren, die laten zien hoe deze aanvallen eruit zien en hoe werknemers ze kunnen vermijden.
 4. Controleer testgegevens: Na het inzetten van aanvalssimulaties kunnen administraties de resultaten verzamelen en analyseren om de effectiviteit van de training voor bewustwording van cyberbeveiliging te beoordelen en besluiten te nemen over het aanpassen ervan.
 5. Regelmatige updates: Zorg ervoor dat alle software up-to-date wordt gehouden, zodat de meest recente beveiligingspatches via de systemen en apparaten van het bedrijf worden ingezet.
 6. Beperk blootstelling: Via het programma voor beveiligingsbewustwording van een bedrijf moeten werknemers een goed begrip hebben van welke informatie ze wel en niet online kunnen delen en hoe ze hun digitale voetafdruk kunnen minimaliseren.
 7. Gebruik VPN's: Of ze nu op kantoor of op afstand werken, werknemers moeten VPN-netwerken (Virtual Private Network) gebruiken om hun online verkeer te versleutelen en gevoelige informatie te helpen afschermen.
 8. Maak regelmatig back-ups van gegevens: Door ervoor te zorgen dat van alle gegevens regelmatig een back-up wordt gemaakt, kan de organisatie ervoor zorgen dat ze in het geval van een inbreuk zoveel mogelijk kunnen herstellen.
 9. Zorg ervoor dat het managementteam meedoet: De steun van bedrijfsleiders kan erg handig zijn voor het implementeren van training op het gebied van cyberbeveiliging voor werknemers. Dit helpt er niet alleen voor te zorgen dat het programma de nodige middelen krijgt, maar het kan ook nodig zijn om ervoor te zorgen dat het juiste beleid inzake cyberbeveiliging kan worden geïmplementeerd.
 10. Voer regelmatige risicobeoordelingen uit: Cyberbeveiliging is een wereld van voortdurend veranderende bedreigingen. Regelmatige risicobeoordelingen kunnen helpen bij het identificeren van potentiële kwetsbaarheden en bedreigingen in de systemen van een organisatie, en beheerders kunnen het trainingsprogramma voor bewustwording van cyberbeveiliging dan zo nodig aanpassen.
 11. Maak informatieve, interactieve cursussen: De gemiddelde werknemer denkt misschien niet dagelijks na over cyberbeveiliging en heeft misschien niet zoveel kennis over potentiële bedreigingen. Een succesvol trainingsprogramma voor beveiligingsbewustwording biedt daarom gemakkelijk te begrijpen overzichten op een praktijkgerichte wijze, zodat werknemers begrijpen wat potentiële kwetsbaarheden zijn en hoe ze deze kunnen aanpakken.
 12. Werk het beleid bij: Aangezien er altijd nieuwe kwetsbaarheden en bedreigingen zijn voor de cyberbeveiliging van een organisatie, is het essentieel dat administraties regelmatig hun beleid herzien en, waar nodig, nieuwe implementeren en afdwingen.
 13. Bijscholing is cruciaal: Een training voor cyberbewustwording is geen eenmalig iets en daarom moeten werknemers regelmatig deelnemen aan bijscholingssessies die cyberbeveiliging in gedachten en hun vaardigheden up-to-date houden.
 14. Begin tijdens onboarding: Training op het gebied van cyberbeveiliging moet deel uitmaken van het onboardingproces, zodat nieuwe werknemers de nuances van een bepaald beleid van het bedrijf begrijpen.

Het belang van Trainingen voor cyberbewustwording

In het Kaspersky 360-rapport over menselijke factoren van 2023 werd aan respondenten gevraagd waar hun bedrijf de komende 12-18 maanden het meest waarschijnlijk zou investeren in cyberbeveiliging en hieruit bleek dat 39% van de respondenten interesse heeft om te investeren in trainingen voor professionals op het gebied van cyberbeveiliging en dat 38% waarschijnlijk zou investeren in onder andere algemene training van werknemers. Het is daarom cruciaal om te begrijpen dat het vergroten van en investeren in de cyberkennis van werknemers een noodzakelijke maatregel is om een uitgebreide bescherming van een bedrijf te garanderen. Niet alleen dit, maar het is ook heel belangrijk om het juiste educatieve programma te kiezen dat alle noodzakelijke onderwerpen behandelt en moderne benaderingen van lesgeven bevat om gedragsveranderingen bij cybercriminelen echt te beïnvloeden. Door alle niveaus, zelfs het C-niveau, in de de organisatie te betrekken, samen met de steun van het bedrijfsmanagement, zal dit leiden tot de geslaagde implementatie en het onderhoud van een cyberveilige omgeving.

Gerelateerde artikels en links:

Cyberaanvallen voorkomen

Wat is endpointbeveiliging en hoe werkt het?

Manieren om social-engineeringaanvallen te voorkomen

Gerelateerde producten en diensten:

Kaspersky Security Awareness Training

Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Small Office Security

Wat is training voor beveiligingsbewustwording?

Training voor beveiligingsbewustwording is een belangrijke verdedigingslinie voor bedrijven. Ontdek wat dit is en hoe je een succesvol programma implementeert.
Kaspersky Logo