Overslaan naar hoofdinhoud

In de afgelopen jaren hebben midden- en kleinbedrijven digitale technologieën geïmplementeerd voor werken op afstand, productie en verkoop; net zoals grotere ondernemingen. Maar ze hebben niet altijd voldoende aandacht besteed aan cyberveiligheid, terwijl hun groeiende computernetwerken kwetsbaarder zijn geworden voor nieuwe cyberdreigingen. Dit is onverstandig, omdat cyberaanvallen serieuze schade (financieel en reputatie) kunnen veroorzaken. Daarom moet cyberveiligheid voor kleinbedrijven serieus worden genomen.

Wat is cyberveiligheid?

Cyberveiligheid zijn processen en strategieën waarbij de kritische systemen en gevoelige informatie van een bedrijf worden beschermd tegen cyberaanvallen en data-inbreuken. Cyberaanvallen worden steeds complexer nu het landschap zich steeds verder ontwikkelt. Cybercriminelen gebruiken AI en social engineering om nieuwe aanvalsmethoden te ontwikkelen. Daarom moeten bedrijven hun inspanningen voor cyberbeveiliging daarop afstemmen.

Waarom zijn kleinbedrijven kwetsbaar voor cyberaanvallen?

Je verwacht misschien dat cybercriminelen hun inspanningen focussen op grotere organisaties, maar er is bewijs dat kleinbedrijven kwetsbaarder kunnen zijn voor cyberaanvallen. Dit is vaak zo omdat kleinbedrijven niet dezelfde middelen hebben als grotere organisaties om zich te beschermen tegen cyberdreigingen. Ze spenderen minder aan cyberveiligheid en gebruiken vaker niet-bijgewerkte of niet-ondersteunde software. Daardoor zijn ze een eenvoudiger doelwit voor cybercriminelen.

Aanvullend vragen kleinbedrijven hun medewerkers vaker om hun eigen apparaten te gebruiken om op te werken. Hoewel dit tijd en geld bespaart, vergroot het ook de kans op malwareaanvallen, omdat eigen apparaten grotere kans lopen op kwaadaardige downloads.

De redenen dat cybercriminelen kleinbedrijven aanvallen, zijn:

Geld: De hoofdreden is financieel gewin. Hoewel sommige cyberaanvallen gericht zijn op chaos of wraak, zijn de meeste gericht op het maken van winst. Daarom is ransomware zo'n populaire aanvalsmethode. Zolang een aanvalsmethode lucratief is, blijven hackers die gebruiken.

Rekenkracht: Soms willen hackers de computers van bedrijven gebruiken om één leger van bots te maken en Distributed Denial of Service-aanvallen (DDoS) uit te voeren. DDoS-aanvallen genereren gigantische hoeveelheden kunstmatig verkeer om diensten van een bedrijf plat te leggen. De gehackte bots helpen bij het genereren van het verstorende verkeer.

Links naar andere entiteiten: Een kleinbedrijf wordt digitaal gekoppeld aan andere entiteiten via transacties, toevoerketens en gegevensuitwisseling. Aangezien grotere bedrijven lastiger te hacken zijn, proberen aanvallers soms kleinere bedrijven te hacken om systemen van grotere organisaties binnen te dringen.

Door welke cyberaanvallen kunnen kleinbedrijven worden getroffen?

Voordat je een cyberveiligheidsstrategie voor je bedrijf kunt opstellen, moet je het dreigingslandschap begrijpen. Dit zijn de cyberdreigingen die kleinbedrijven kunnen raken:

Social engineering:

Dit is een type cybermisdaad dat iemand misleidt of manipuleert in het vrijgeven van gevoelige informatie voor frauduleuze doeleinden. Social engineering kan verschillende vormen aannemen, zoals:

 • Phishing: Hierbij stuurt een hacker een vervalste e-mail om de ontvanger te misleiden om persoonsgegevens te delen of kwaadaardige software op het apparaat of netwerk van het slachtoffer uit te voeren.
 • Spear phishing: een variant van phishing waarbij een specifiek individu wordt aangevallen door iemand die zich voordoet als een bekende.
 • Vervalste websites: scamwebsites die gebruikers misleiden via frauduleuze of kwaadaardige aanvallen.
 • Telefoonspoofing: als scammers hun beller-ID maskeren om hun identiteit te verbergen voor de persoon die ze bellen.
 • Smishing: een variant van phishing waarbij smartphones als het aanvalsplatform wordt gebruikt.

Ransomware:

een van de meest voorkomende methodes die hackers gebruiken om bedrijven aan te vallen. Ransomware vergrendelt computers en versleutelt en gijzelt gegevens. Eigenaren die weer toegang tot hun gegevens willen, moeten een losprijs betalen aan de hacker en krijgen dan de ontcijferingssleutel. Uit diverse verslagen blijkt dat zo'n 71% van de ransomwareaanvallen gericht is op kleinbedrijven, met een gemiddelde losprijs van $ 116,000. Midden- en kleinbedrijven betalen vaker de losprijs, omdat ze geen back-ups van hun gegevens hebben en zo snel mogelijk weer draaiende moeten zijn.

Malware:

Malware is een overkoepelend begrip voor kwaadaardige software die het apparaat of het netwerk van de gebruiker aanvalt. Het omvat een aantal cyberdreigingen, zoals trojans en virussen (ransomware is een vorm van malware). Malwareaanvallen zijn schadelijk voor kleinbedrijven, omdat ze apparaten kunnen beschadigen die vervolgens moeten worden gerepareerd of vervangen. Ze kunnen aanvallers ook toegang geven tot gegevens, waardoor klanten en medewerkers risico lopen.

Botnets:

Een botnet is een netwerk van computers die zijn gecompromitteerd en geïnfecteerd met malware, waardoor de rekenkracht kan worden gecombineerd om cyberaanvallen uit te voeren. Ze worden al langer beschouwd als dreiging voor grotere organisaties, maar in de afgelopen jaren zijn ook midden- en kleinbedrijven het doelwit.

Distributed Denial of Service-aanvallen:

Een DDoS-aanval probeert een website plat te leggen door deze te overspoelen met verkeer vanuit verschillende bronnen. Een geslaagde DDoS-aanval kan je website platleggen, waardoor klanten die niet kunnen bezoeken.

SQL-injectie:

Als je bedrijf een SQL-database heeft (Structured Query Language), dan zijn ze kwetsbaar voor SQL-injectie. SQL-injectie verwijst naar het injecteren van kwaadaardige code in een SQL-database. Afhankelijk van de aard van de kwaadaardige code kunnen de gevolgen serieus zijn. Zo kunnen gegevens worden verwijderd, gevoelige persoonsgegevens worden gecompromitteerd en in het uiterste geval ook volledige systemen worden platgelegd. Het is een van de meest voorkomende vormen van websiteaanvallen.

Een laborant die hardware vasthoudt

Waarom cyberveiligheid voor het MKB essentieel is

Er zijn verschillende redenen waarom cyberbeveiliging voor midden- en kleinbedrijven serieus moet worden genomen:

Het risico op financieel verlies:

Een cyberincident kan de financiële situatie van een kleinbedrijf verwoesten. De kosten van herstel, verlies van inkomen tijdens downtime en financiële sancties voor het niet naleven van wetgeving kan onderaan de streep veel veroorzaken.

Reputatieschade:

Als je bedrijf getroffen wordt door een gegevensinbreuk waarbij ook klantgegevens zijn gemoeid, dan kan dit, afhankelijk van de omvang van de aanval, serieuze impact hebben op de reputatie van je bedrijf. Dit kan invloed hebben op het behouden en aantrekken van nieuwe klanten en medewerkers.

Risico voor medewerkers:

Als persoonsgegevens, zoals hr-bestanden, geboortedatums, financiële informatie en meer, worden gestolen door cybercriminelen, dan lopen je medewerkers ook risico op identiteitsdiefstal of andere cyberaanvallen.

Zakelijke activiteiten voortzetten:

Bedrijven van alle groottes zijn afhankelijk geworden van computersystemen, vooral sinds de COVID-19-pandemie. De afhankelijkheid van clouddiensten, smartphones, Internet of Things en AI betekent dat elke verstoring door een cyberaanval een aanzienlijke impact heeft op je zakelijke activiteiten.

Naleving van wetgeving:

Rechtstelsels over de hele wereld hebben hun wetgeving inzake het internet aangescherpt. In Europa bijvoorbeeld geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) en in California de California Consumer Privacy Act. Rechtstelsels zoals deze leggen verplichtingen op aan organisaties die gegevens verzamelen en opslaan en delen sancties uit voor niet-naleving. Dit onderstreept waarom bedrijven van alle groottes gegevensprivacy serieus moeten nemen. Lees meer over de verschillende wetten inzake het internet.

Het dreigingslandschap ontwikkelt zich:

Zowel het volume als de complexiteit van cyberdreigingen wordt steeds groter. Naar schatting worden mondiaal meer dan 30.000 websites per dag gehackt en worden dagelijks 300.000 nieuwe soorten malware aangemaakt. Cybercriminelen zoeken altijd naar nieuwe manieren om bedrijven van alle groottes aan te vallen. Misschien is je bedrijf nog niet aangevallen, maar dat betekent niet dat je immuun bent.

Hoe vaak worden kleinbedrijven getroffen door cyberdreigingen?

Het risico op cyberaanvallen voor MKB's, dat al hoger is dan het risico voor grotere bedrijven, is de afgelopen jaren alsmaar gegroeid. In 2020 en 2021 groeiden volgens RiskRecon, een onderdeel van Mastercard dat cyberveiligheidsrisico's onderzoekt, gegevensinbreuken bij kleinbedrijven mondiaal met 152% in vergelijking tot de vorige twee jaren. Dat aantal was het dubbele van het equivalent voor grotere bedrijven tijdens dezelfde periode.

Uit onderzoek door IBM in 2021 is gebleken dan 52% van kleinbedrijven in het afgelopen jaar een cyberaanval heeft doorgemaakt. Ondanks dat zijn veel bedrijven niet voorbereid. Uit onderzoek door UpCity, een zakelijke Amerikaanse serviceprovicer, bleek dat slechts 50% van de bedrijven in 2022 een cyberveiligheidsplan had.

Als de economische omgeving zwaar is, is het logisch dat bedrijven zich focussen op de dagelijkse activiteiten en het directe voortbestaan. Maar juist vanwege het cyberdreigingslandschap is cyberveiligheid de sleutel voor het langetermijnvoortbestaan van een bedrijf.

Hoe bescherm je je kleinbedrijf tegen cyberaanvallen?

Als je je midden- of kleinbedrijf tegen cyberdreigingen wilt beschermen, moet je een cyberveiligheidstrategie opstellen. Een robuuste cyberveiligheidstrategie moet het volgende omvatten:

 • Medewerkertraining en awareness
 • Netwerkbeveiliging
 • Infrastructuurbeveiliging
 • Applicatiebeveiliging
 • Informatiebeveiliging
 • Cloudbeveiliging
 • Noodherstel of continuïteit van het bedrijf tijdens een serieuze aanval

Dit is essentieel om een cultuur van veiligheid binnen je bedrijf te kweken. Medewerkers en managers moeten goede basispraktijken leren en volgen. Alert zijn, is echter niet genoeg. MKB's moeten ook investeren in de juiste beveiligingsmiddelen om hun bedrijf te beschermen.

Netwerken van kleinbedrijven beschermen

Cyberveiligheidexperts praten veel over netwerkbeveiliging. Het klinkt dan alsof het alleen van toepassing is op grote ondernemingen, maar elk bedrijf met meer dan één computer heeft een netwerk. Als medewerkers bovendien hun smartphone voor werk gebruiken, dan is de computer inclusief die smartphone een zakelijk netwerk.

Bewustwording van internetbeveiliging is de eerste kritische beschermlaag. Toegang tot netwerken moet beschermd worden door sterke wachtwoorden die regelmatig gewijzigd moeten worden.

Gebruikers met netwerktoegang moeten veilig leren werken met e-mail. Klik niet op links in e-mail tenzij je er zeker van bent dat de e-mail afkomstig is van een bekende en betrouwbare bron. Pas op voor e-mails die ogenschijnlijk door collega's zijn verstuurd, maar waar geen boodschap in staat. Pas ook op voor e-mails van banken of andere bedrijven die je vragen je rekeninggegevens te verstrekken. Beide zijn rode vlaggen voor phishingscams die ontvangers proberen te misleiden.

Investeer in effectieve bescherming

Goede basale beveiligingspraktijken verminderen de kans dat cybercriminelen inbreken in je bedrijfsnetwerk. Maar beveiliging van kleinbedrijven vereist ook de juiste zakelijke oplossingen.

Gratis bescherming voor kleinbedrijven is niet altijd voldoende. Freewarebeveiligingsoplossingen zijn in essentie gewoon marketingtrucjes. Ze geven je een gratis eerste indruk van een potentiële oplossing, maar ze zijn erg beperkt. Effectieve beveiligingshulpmiddelen voor kleinbedrijven zijn echter beschikbaar tegen een betaalbare prijs.

Effectieve zakelijke veiligheidsoplossingen moeten deze vijf basiskenmerken hebben:

 • Bescherming tegen computervirussen en andere malware.
 • Toegang tot een mobiel netwerk is nu universeel, dus er moet mobiele beveiliging zijn.
 • Versleuteling van individuele bestanden, mappen of dataschijven.
 • Bescherming voor endpoints: de verschillende apparaten en locaties die toegang tot het netwerk bieden.
 • Systeembeheeroplossingen, zoals patchbeheer om de bescherming bij te werken.

Met effectieve bescherming en goede beveiligingspatches voor het internet kunnen kleinbedrijven zichzelf beschermen tegen cybercriminelen. Ze kunnen wel aankloppen bij de toegangspoorten van je netwerk, maar als ze niet binnen worden gelaten, gaan ze op zoek naar een makkelijker slachtoffer.

Andere artikelen en links met betrekking tot beveiliging voor kleinbedrijven:

Waarom kleinbedrijven cyberbeveiliging serieus moeten nemen

Kleinbedrijven kunnen kwetsbaar zijn voor een breed scala aan cyberdreigingen. Ontdek waarom beveiliging van midden- en kleinbedrijven en IT-beveiliging voor kleinbedrijven essentieel zijn.
Kaspersky Logo